Mobilní aplikace pro zemědělce – proč se používají stále více?

Typický den českého sedláka dnes vypadá zhruba takto. Hbitě vstane s vycházejícím sluncem a někdy i mnohem dříve. Obleče se a vyrazí na pole. Tvrdě pracuje celý den a večer se unavený vrací domů ke své rodině. Takhle bychom mohli popsat zemědělce z 20. století, který ještě nezná nové moderní technologie usnadňující mu práci. V dnešní době již mají farmáři k dispozici různé moderní nástroje a technologie a byla by velká škoda jejich práci nevyužít. Spousta lidí ale zatím netuší, jak na to. A o tom je tento praktický článek, ve kterém vám představíme české mobilní aplikace pro zemědělce.

Mnoho úkonů lze sledovat a řídit z domova prostřednictví různých aplikací pro zemědělce již teď, ale blízká budoucnost je digitálním technologiím nakloněná ještě více, ať se vám to líbí nebo ne.

Typický obrázek českého farmáře bude vypadat zcela jinak, než jak jsme ho popsali na začátku článku.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zemědělec bude moci trávit více času doma s rodinou a digitalizace a robotizace činností mu pomůže obhospodařovat jeho farmu. Dle prognóz se očekává, že do poloviny století vzroste počet obyvatel planety na 10 miliard a někdo bude muset těchto 10 miliard lidí nakrmit. A aby to bylo možné, tak je potřeba do roku 2050 zlepšit i efektivitu zemědělské produkce o 60 % – dle časopisu Business Insider.

To znamená, že zemědělství jako obor bude muset čelit a samozřejmě už čelí novým výzvám a novým řešením. Zásadní je zabezpečit dodávku potravin pro nás – obyvatele planety a pomoc nám s tím mají chytré technologie. Po průmyslové revoluci, která proběhla během 19. století přichází nový milník historie lidstva a s ním i revoluce digitální.

moderní farmář

Co přesně tento termín znamená v kontextu zemědělství?

Především více moderních strojů, které jsou chytřejší, ale také aplikace a programy pro usnadnění organizace práce a všech činností na farmě.

Díky aplikacím z nových strojů vytěžíte maximum a navíc ušetříte komoditu nejcennější – čas. Češi jsou k novým technologiím poměrně otevření. To je dobrý začátek, ale nesmíme usnout na vavřínech a kromě digitálních technologií investovat do všech další oblastí kvalitního a udržitelného zemědělství.

Zemědělství v kontextu financování

Vlády evropských zemí si jsou rovněž vědomy potřeby rozvoje a větších investic do zemědělství.

Například v rámci programu „Modernizace zemědělských podniků“ by mohly být žádosti z PRV 2014 – 2020 dány na „Podporu investic v zemědělských podnicích“, které by vedle žádostí pro novou mechanizaci mohli zahrnovat mimo jiné náklady na ostatní investice do zemědělských podniků jako jsou  nákupy počítačového hardwaru a počítačového softwaru včetně zemědělských aplikací.

Chci vyzkoušet eAgronom

Stojí za to dodat, že náklady na používání licencí on-line softwaru mohou být také hrazeny z dalších fondů EU. Věděli jste například, že sousední zemědělci v Polsku mohou požádat o poskytnutí spolufinancování od společnosti ARiMR před zakoupením licence, včetně výdajů na způsobilé náklady.?

Jak mění nové technologie zemědělství?

„Stavby budoucnosti budou zcela jiné než ty, které známe. Vše bude digitalizováno. Automatizované stroje začnou pracovat sami, traktory bez řidiče budou běžet nonstop po dobu 24 hodin, a létající drony budou roznášet osivo na polích s větší přesností, než je v současné době možné. Všechna čísla a data budou zaslána okamžitě přímo do řídícího softwaru farmáře. Jeho úkolem bude řídit farmu pomocí mobilní aplikace, strávit příjemné odpoledne se svou rodinou doma. Co na to říkáte?

Celý článek o digitalizaci v zemědělství jsme už psali. Zde bychom rádi zdůraznili nejdůležitější body, které tato změna přinese:

 • Usnadnění provádění všech agrotechnických postupů
 • Zvýšení výnosnosti plodin
 • Zvýšení přesnosti operací
 • Automatizace procesů
 • Řízení prostřednictvím programů a aplikací
 • Maximalizace zisků (a také snížení nákladů) vaší zemědělské farmy

Zemědělské aplikace jako pravá ruka farmáře

Zemědělci začínají používat mobilní aplikace z mnoha různých důvodů. Ukazuje se například, že “provozování” farmy odkudkoliv pomocí telefonu je hlavním důvodem, proč farmáři kupují zemědělský software. Dle našeho výzkumu na Facebooku převážná většina zemědělců hledá programy pro zemědělce, kteří chtějí provozovat farmu pomocí mobilních aplikacích. Nejčastěji to jsou mobilní aplikace z těchto oborů:

 • Pomoc se zemědělskou dokumentací (smlouvy, žádosti, byrokracie)
 • Řízení agrotechnických postupů v terénu
 • GPS navigace pro zemědělské stroje
 • Kalkulačky obilí, výnosy plodin a přehledy polí včetně jejich historie
 • Zemědělské zprávy a novinky o počasí
 • Inzerce zemědělských služeb a bazar použitých strojů
 • Sběr a analýza půdních vzorků
 • Měření plochy pozemků a polí
 • Atlas plodin, plevelů a chorob rostlin
 • Návody na výběr přípravků na ochranu rostlin nebo hnojiv

Seznam zajímavých aplikací:

eAgronom pro Android najdete zde

iOS eAgronomu najdete zde

Jaké jsou hlavní přínosy mobilních aplikací pro zemědělce?

Prostorová flexibilita

Mobilní aplikaci pro zemědělce můžete použít kdekoliv. Někdy vám stačí pouze přístup k internetu, jindy fungují zcela offline bez internetu. Jednoduše vás tak navigace zavede k příslušnému poli a ukáže, jaké agrotechnické úpravy jsou prováděny či případně co je třeba udělat. Zemědělec může díky aplikaci zjistit aktuální stav aniž by fyzicky pole navštěvoval, což v případě mnoha polí znamená obrovskou úsporu času.

Chci vyzkoušet eAgronom

Bezpečnost dat

Zemědělské mobilní aplikace ve srovnání s papírovými poznámkami mají mnohonásobně nižší počet chyb. Všechny informace jsou uchovávány na jednom místě a žádné informace nejsou ztraceny či kdesi zapomenuty.

Označování konkrétních věcí v terénu aneb “geo tagging”

Jednoduše pomocí GPS a mobilu můžete konkrétní věci dle potřeby zaznamenávat přímo na mapě.

Monitorování zaměstnanců

S některými zemědělskými aplikacemi může manažer zkontrolovat, v jaké oblasti jsou jeho zaměstnanci a co za přípravky používají. Zaměstnanci zase mohou snadno zkontrolovat dokončené úkoly a jednoduše zjistí, které stroje nebo produkty mají na konkrétní pole používat.

Lepší analýza = větší efektivita

Sběr informací by neměl smysl, pokud byste nemohli z dat tvořit rozhodnutí. Software zemědělcům často automaticky zobrazuje odhadované množství plodin, navrhuje, kolik přípravků pro ochranu rostlin nebo hnojiv použít na hektar v dané oblasti.

Programy pro zemědělce, které se používají k provozování farmy, často používají pokročilé algoritmy, které ukazují činnosti přinášející farmě nejvyšší užitek, ale také upozorní na místa, kde můžete náklady ušetřit.

Odborné znalosti na dosah ruky

Atlas rostlin či rychlá poradna dala sedlákům okamžitý přístup k odborným znalostem, jako je tomu v případě žádostí o analýzu chorob rostlin. Doba odezvy je rychlejší a případné ztráty na polích jsou tak mnohem nižší. Zemědělci mohou dokonce kontrolovat stav plodin během různých jejích cyklů.

Tradiční řešení versus aplikace pro zemědělce

Mnoho zemědělců používá zemědělské mobilní aplikace již nyní každý den. Staly se důležitým nástrojem, který usnadňuje a urychluje práci na farmě. Mobilní aplikace přinášejí velké výhody nejen pro jednotlivé farmy, ale i pro celé zemědělství jako obor. Od lepšího plánování pěstování na orné půdě až po zlepšení kvality samotné sklizně. Některé zemědělské aplikace se používají k rozhodování o používání hnojiv a pesticidů či monitorování počasí. Mnoho aplikací musí a bude nepochybně výrazně vylepšeno, aby plně uspokojilo potřeby všech zemědělců.

Chci vyzkoušet eAgronom

Je však jisté, že rozhodování na základě nových technologií, jako jsou programy pro zemědělce dává farmářům obrovskou výhodu. Zemědělci mají konečně pohodlný přístup k informacím a mohou své rozhodnutí zakládat na tvrdých faktech a číslech, nikoli na řešeních, která se používají na základě tradic či pouhého pocitu.