Hnojení a tipy při pěstování pšenice (zejména ozimé)

Většina českýcz zemědělců pěstuje pšenici, a proto jsme se do našeho blogu rozhodli zařadit návody a tipy pro pěstování této oblíbené plodiny. Informace v tomto článku jsou převážně získané z diplomových a bakalářských prací z ČZU. Mějte prosím na paměti, že zemědělství není zdaleka univerzální disciplínou, na kterou by existoval jednoduchý návod typu “Dej do půdy toto a získáš z ní toto”. Budeme rádi, pokud vás náš článek inspiruje a donutí se zamyslet nad hnojením této plodiny. Pokud máte vaše vlastní zkušenosti, tak se neváhejte podělit na našem Facebooku v komentářích pod článkem. Nyní už na vás ale čekají tipy pro pěstování pšenice.

pšenice a plán hnojení

Tipy pro pěstování pšenice

Abyste dokázali vypěstovat kvalitní pšenici, tak byste ve vašem osevním postupu měli promýšlet, jakou předplodinu před ni zařadíte. Z hlediska a typu jsou vhodné jeteloviny, luskoviny či olejniny. V určitých případech také okopaniny. Pokud bylo v předchozí zemědělské sezóně suché léto, tak vojtěška či směsi obsahující vojtěšku vláhu z půdy ještě více vyčerpají. V tomto případě je vhodnější zařadit například kukuřici na siláž. V českých podmínkách se často stává, že kvůli ekonomickému potenciálu pšenice a jejímu rozšiřování na další půdní bloky je pšenice pěstována po obilninách. Co se v tomto případě stane? Kromě toho, že půda bude ztrácet na její kvalitě, tak je v takových případech mnohem větší nebezpečí napadení různými škůdci a o plevelu snad netřeba ani mluvit.

Chci vyzkoušet eAgronom

Tipy pro hnojení pšenice

Pšenice je středně náročná plodina na živiny. Na příkladu pšenice ozimé je možné ukázat průměrné spotřeby nejdůležitějších látek, které spotřebovává. V průměru na jednu tunu zrna je třeba kolem 25 kg dusíku, 5 kg fosforu, 20 kg draslíku, 2,4 kg hořčíku a 4 kg síry.  Jedním z nejdůležitějších “stavebních” prvků rostlin je dusík. Problém však je, že jeho množství je v půdě značně nestabilní, takže určit optimální dávku není vždy jednoduché.

Rozhodující tři faktory pro úspěšné pěstování pšenice je kvalita půdy, dostatečný příjem všech živin a vhodná předplodina. Jedny z nejlepších výsledků vykazují boboviny.

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že přímý vliv hnojení na výnos je u pšenice nižší a projevuje se především u půd, jež jsou nízké kvality, při špatně zvolených předplodinách nebo v jiných omezujících podmínkách. Z celkových informací o hnojení bychom rádi vyzdvihli informace o druzích hnojení.

pšenice a plán hnojení

  • Hnojení základní
  • Hnojení regenerační
  • Produkční hnojení
  • Kvalitativní hnojení

První zmíněný typ hnojení, hnojení základní, se většinou u pšenice nepoužívá, pokud je kvalita půdy v dobrém stavu.

Pokud je vaše půda nekvalitní, tak nejpozději v období setí je potřeba trochu přihnojit dusíkem. Kdy je ale naopak určitě třeba hnojit? Například při zaorávce vyššího množství posklizňových zbytků je možné aplikovat do 40 kg dusíku na ha nejlépe ve formě síranu amonného. U propustných půd a ve středních a vyšších polohách toto hnojení však vhodné není.

Regenerační hnojení pšenice je zase trochu jiná kapitola. U pšenice ozimé se provádí brzy na jaře. Zejména pro slabé rostliny po zimě je vítanou vzpruhou a podpoříte růst většího množství klasů. Dobré je v tomto období hnojit hodně brzy zrána dokud je půdy stále zmrzlá. Pokud je půda silně promrzlá nebo leží-li stále na poli sníh, tak se hnojivo aplikovat nesmí.

Produkční klasické hnojení je složitější pro určení správné dávky hnojiva. Je potřeba brát ohled na povětrnostní podmínky a samozřejmě a opět rozbor půdy.

Chci vyzkoušet eAgronom

Poslední typ hnojení tzv. “Kvalitativní hnojení” je pro pšenici významným typem hnojení a provádí se v druhé vegetativní fázi růstu pšenice, kdy pšenice tvoří zrno. Tento typ hnojí má přímý vliv na hmotnost zrna a jeho jakost. Může se provádět ve dvou fázích. A pozor – je třeba samozřejmě používat vhodná hnojiva aby nedošlo k popálení již vzrostlé pšenice.

Cílem tohoto článku bylo shrnout různé metody hnojení pšenice a dát vám tipy, jak o hnojení pšenice přemýšlet. Pokud vás článek zaujal, tak budeme rádi za sdílení vašim přátelům.