Hluboká orba je základem ochrany půdy před utužením

Mnoho zemědělců se dnes potýká se stejným problémem – jak zadržet v polích více vody. Příčin tohoto stavu v České republice je několik a mnohé z nich jsou historické. V minulosti se v rámci kolektivizace zemědělství mnoho polí zvětšilo, přirozené remízky zmizely a tak voda, která na pole spadla, doslova zmizela. Nedávno jsme v jednom z našich článků psali o tom, že komunisté se naši krajinu snažili spíše odvodnit (a docela se jim to i “podařilo”). Jednak proto, že byl v minulosti problém spíše opačný – vody bylo moc a na polích se držela tam, kde neměla. Dalším důvodem je existence stále těžší zemědělské techniky – té sušší pole vyhovuje, protože se kola bagrů, kombajnů a další strojů tolik neboří. Proto je v posledních letech znatelný na českých polích fenomén hluboké orby. O co přesně že se jedná a s jakými termíny se v souvislosti s ním můžete setkat?

Vše začíná problémem – utužení půdy

Velké množství zemědělců, kteří uplatňují techniku minimalizace, se začalo potýkat s vážným problémem – utužením půdy. Nicméně i ti obdělávající půdu klasickou orbou, se mohli s utužením půdy setkat. Jen je jich půda utužená v hlubší vrstvě. Na první pohled tedy neviditelné.

Chci vyzkoušet eAgronom

Hlavními důvody utužení půdy jsou:

  • Hnojení některými přípravky (zvlášť v minulosti)
  • Zvýšené přejezdy přes pole související s hnojením
  • Hmotnost nových zemědělských strojů

Tyto důvody jsou pouze špička ledovce, který vážně ohrožuje schopnost naší krajiny vsakovat a především udržet potřebné množství vody v naší krajině.

Hlubková orba a kypření

Pokud máte – nebo si myslíte, že máte s utužením půdy problém, tak prvním krokem je jeho identifikace. Většina zemědělců problém s utužením půdy pozná na podzim v mokru. Nicméně bezpečnější je utužení půdy identifikovat dle tvaru kořenů v půdě. Pokud například pěstujete řepku, tak kontrolu provedete tak, že rostlinu vyryjete a uděláte kontrolu tvaru jejích kořenů – pohledem. Stav utužení lze také zjistit pomocí rýče – nemusíte zkrátka hned kupovat drahý penetrometr, ale vystačíte si se zdravým selským rozumem.

Každopádně problém utužení je dlouhodobý a plíživý – a stejně dlouhodobé je i jeho řešení. Už při volbě rostlin do osevního postupu nesmíte zapomenout i na takové, které vám problém utužení půdy pomáhají řešit. Například vojtěška je všem známá svým mohutným kořenovým systémem, který půdu provrtá/provzdušní až do hlubších vrstev. Pro odumření rostliny kořeny v zemi zůstanou a rozloží se. Po kořenech navíc zůstanou prázdná místa, kde se dobře drží voda – i dlouhodobě.

Chci vyzkoušet eAgronom

Extrémní srážky

Extrémní přívalové deště budou pravděpodobně v budoucnu častější. Jak již ze zkušenosti posledních několika let víme, tak oteplování se jen tak nezbavíme. A s tím souvisí i více vlhkosti ve vzduchu, která nárazově někde spadnout musí. Abychom se vyhnuli rychlým záplavám, tak musíme naše pole pro tyto případy extrémního počasí připravit a dobrý způsobem je právě hluboká či extra hluboká orba. Vláda minulý rok schválila, že se od příštího roku zpřísní standardy hospodaření na zemědělské půdě. Pokud bude půda ohrožená erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat jednotlivé plodiny maximálně na 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací. “Menší půdní bloky jsou z hlediska eroze půdy jednoznačně pozitivním opatřením vedoucím k ochraně půdního fondu. I 30 hektarové bloky jsou z hlediska protierozní ochrany, biodiverzity i ostatních mimoprodukčních funkcí stále příliš velké,” upozorňují Máca s Hanelem – odborníci z Fakulty životního prostřední České zemědělské univerzity v Praze.

Hlubková orba a kypření

Kypříš, kypřím, kypříme – hluboká orba základem úspěchu

Pro kypření půdy můžeme obecně zvolit dva technologické postupy.

  • Kombinované kypřiče pro postupné kypření do narůstající hloubky
  • Dlátové kypřiče

Kombinované kypřiče fungují tak, že nejdříve půdu zpracují mělce a následně jejich dláta půdu prokypří do 20 – 30 centimetrů hloubky. Jsou často řešené na míru, protože každý zemědělec má s nimi zamýšlené jiné potřeby. Velkému rozmachu se tento způsob kypření díky pěstování kukuřice a řepky. Tyto plodiny jsou pro tento typ kypření ideální kvůli ideální hloubce kořenového systému.

Lze říci, že hluboké kypření je střední cesta mezi minimalizací a hlubokou orbou. Lze doufat, že v budoucnu bude zařazeno mezi půdo ochranné technologie nejen u cukrové řepy, tak jak tomu je nyní, ale i pro další vhodné plodiny. Kromě kombinovaných kypřičů se dnes velice často používají i dlátové kypřiče, které slouží k podobnému účelu, ale jejich efektivita může být lepší a použití jednodušší. Vždy záleží na konkrétních podmínkách.

Chci vyzkoušet eAgronom

Budoucnost

V blízké budoucnosti bude trendem snižování pojezdů na půdě – tzn. použití takových multifunkčních a chytrých strojů, které zvládnou dělat několik činností jednou. Díky jejich použití by se měla půda obecně zlepšit. Zadržovat více vody a díky hluboké orbě bude dobře provzdušněná a úrodná. Použití konkrétních strojů je otázkou potřeb každého zemědělce, ale už nyní víme, že trendy multifunkčnosti a efektivity, co se týče všech činností, je zřejmý.