Greening – jak žádat o “zelenou” dotaci od EU?

Greening tzv. ozelenění je druh zemědělské dotace navázaný na pravidla stanovená Evropskou unií.  Jedná se o zemědělský program, který se snaží přímo podporovat ekologické zemědělství. V případě plnění předepsaných ekologických postupů příznivých pro klima a životní prostředí lze získat finanční dotace z rozpočtu EU. Nárok na greening mají především ti zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, obhospodařují zemědělské pozemky určité výměry a vyčlenili z těchto pozemků ty určené pro greening.

Chci vyzkoušet eAgronom

Greening v zemědělství v roce 2019 – pravidla a podmínky

Zemědělská dotace greening se řadí mezi dotace SAPS tedy přímé jednotné platby na plochu placené ze zdrojů Evropské unie. Pokud jste právnická či fyzická osoba se vztahem k zemědělské půdě s rozlohou vyšší než 1 ha, tak můžete o tuto dotaci požádat a v případě splnění podmínek ji získáte jako “příplatek” k SAPS dotaci.

Hlavním důvodem, proč EU tuto dotaci nabízí, je snaha motivovat evropské zemědělce k ekologičtějšímu zemědělství, o kterém jsme psali v jednom z minulých článků případně jsme ho zmiňovali v článku o Asociaci soukromého zemědělství.

traktor postřik pole

Pokud obhospodařujete větší množství zemědělských pozemků a váš vztah k ekologickému zemědělství je pozitivní, tak byste se o tuto dotaci měli zajímat. V našem článku jednoduše zjistíte, co všechno k jejímu získání potřebujete a jaká jsou pravidla a podmínky v roce 2019.

Obecně můžeme říci, že pravidla pro dotace Greening jsou centrálně daná a jednotlivé státy zapojené do tohoto programu si navíc určují doplňkové podmínky dle svých potřeb jako jsou například lhůty či další agrotechnické doplňkové podmínky pro poskytnutí dotace.

Chci vyzkoušet eAgronom

Na co si dát pozor a s čím počítat? Pokud se rozhodnete o tuto dotaci žádat, tak byste se měli zejména soustředit na:

  • diverzifikaci plodin na vašich polích
  • zachování stávajících travních porostů
  • vyhradit plochu pro tzv. ekologický zájem

V případě porušení několika podmínek se tato dotace snižuje v závislosti na množství nesplněných pravidel.

Prvním důležitým bodem dotace je různorodost pěstovaných plodin. Čím rozsáhlejší pozemky spravujete, tím více druhů plodin byste měli pěstovat. Zjednodušeně lze konstatovat, že za malé sedláky jsou považováni ti do 10 ha orné půdy. Doporučujeme vám prostudovat materiály, které poskytuje české Ministerstvo zemědělství zde.

Druhou podmínkou je udržet dostatečný poměr trvalých travních ploch k zemědělské půdě a to nejen na všech obhospodařovaných pozemcích, ale zejména na environmentálně cenných lokalitách a celkově v České republice.

výsev meziplodiny a greening

A třetím důležitým pilířem je vyhrazení plochy v ekologickém zájmu. Dle směrnice EU se tato plocha nazývá EFA. Obhospodařujete více jak 15 ha orné půdy? Pokud ano, tak minimálně 5 % bude musí být deklarováno jako plocha EFA. Opět doporučujeme prostudovat dokument od Ministerstva zemědělství, protože pravidel týkajících se EFA dotací je mnoho.

Meziplodiny pro greening a jejich diverzifikace

Aby bylo možné plochu osetou meziplodinami využít jako plochu EFA, tak je nutné, aby směs meziplodin souvisle zakrývala osetou plochu nebo byly tyto meziplodiny využity na zelené hnojení. Seznam vhodných meziplodin najdete zde a na stejném místě najdete i trávy vhodné pro podsev.

Pozor na změny od roku 2017, které jsou v účinnosti od roku 2018. Hlavní změnou, kterou je třeba brát v potaz, je zákaz použití přípravků na ochranu rostlin na plochách EFA.

Nástroj pro správu polí a přehled o pěstovaných plodinách – vše na jednom místě

Moderní řízení zemědělské farmy pomocí tabletu

V minulosti zemědělci používali pro evidování všech informací blok a tužku, kterou v devadesátých letech nahradil Excel. Nyní přichází další revoluce a nástroje typu eAgronom budou nezbytnou součástí každého, moderního zemědělce. Díky eAgronomu ušetříte čas, všechny informace o všech polích, plodinách či hnojivech budete mít stále u sebe a reportování pro účely dotací či úřadů bude hračka.

Chci vyzkoušet eAgronom

Využijte příležitosti a vyzkoušejte eAgronom na 14 dní zdarma. Stačí se nyní registrovat.