Jak na vedení evidence hnojení

Dle českého zákona o hnojivech je každý zemědělec, resp. zemědělský podnikatel, který aplikuje hnojiva, sedimenty, popřípadě pomocné látky či provádí pastvu hospodářských zvířat je povinný vést evidenci hnojení. Nezapomeňte na to, je to nezbytně nutné a zákon to výslovně vyžaduje. V případě nedodržení nejsou sankce malé.

Jak vést evidenci hnojení

Mnoho z vás si nyní určitě láme hlavu, jak takovou evidenci hnojení vést. Dle informací z portálu eAgri se můžete sami rozhodnout. Někteří z vás budou preferovat klasické metody – tužku a papír případně Excel. Ti, kteří objevili kouzlo digitálního zemědělství mohou používat komerční programy. Například náš eAgronom vám kromě evidence hnojení nabízí mnoho dalších vychytávek. Zkušební verze je zdarma, takže neváhejte a vyzkoušejte si jej na 14 dní zdarma.

Chci vyzkoušet eAgronom

Od 23. 1. 2009 vstoupila v platnost novela zákona o hnojivech a již deset let máme zkrácenou lhůtu pro evidenci hnojení. Co to pro vás znamená? Dříve stačil jeden rok, dnes je lhůta jeden měsíc. Evidují se sedimenty, i organická hnojiva. Nezáleží příliš na formě, ale doporučuje se mít jeden “list” pro každý pozemek.

Evidence hnojení software

Toto lze většinou splnit při menším počtu pozemků. Při užívání počítačových programů se většinou tiskne roční výpis. Řazení je možné např. dle pozemků, dle plodin či dle doby chronologicky. Na jednom půdním bloku se může během roku vystřídat více různých plodin  – hnojení proto může a často také je na jednotlivých částech pozemků rozdílné. To je nutné zohlednit a vše správně zaznamenat pro případnou kontrolu, ale i vlastní potřeby. U hnojiv se evidují jen živiny, které jsou uvedené na etiketě hnojiva.

Bude vám stačit sešit pro vedení evidence hnojení?

Ano pro evidenci vám sešit bude stačit. Nicméně to není nejvhodnější způsob. Kromě toho, že tento sešit bude stačit spíše malým sedlákům, tak je velké nebezpečí, že ho někde zapomenete, ztratíte či se jinak znehodnotí. Moderní zemědělec dnes bude k evidenci používat raději speciální program, do kterého bude mít přístup skrze mobilní aplikaci nejen on, ale i jeho zaměstnanci (do jim určených částí). Proč? Mobilní telefony nosíme dnes všichni při ruce a přesné dávky hnojiv a další informace kde a kolik toho bylo použito můžete evidovat přímo z pole. Starý způsob je nepružný. Různé informace zaznamenané na různých kouscích papírků se jednoduše ztrácely, což s eAgronomem nehrozí. Žijeme ve 21. století a digitalizace pohltila i zemědělství.

Digitální zemědělství evidence osiv

Ceník evidence hnojení a software či program pro evidenci hnojení

Je pravda, že komerční služby a software k vedení evidence není zadarmo. Na náš ceník se podívejte zde. Zkušební verze je plně funkční a zdarma. Můžete si eAgronom vyzkoušet na 14 dní zdarma. Dále se sami rozhodnete, zda se vám vyplatí. Uvidíte, že vám ušetří spoustu práce. Práce s ním je jednoduchá a pokud si nebudete vědět rady, tak vás osloví naše podpora a kdykoliv vám s čímkoliv ráda pomůže. Výstupy a informace o všech látkách lze také jednoduše stáhnout do Excelu.

Chci vyzkoušet eAgronom

Plán hnojení, osevní plán a další

Kromě již zmíněné evidence můžete s eAgronomem evidovat mnoho dalšího. Jen namátkou bychom vám rádi představili velice oblíbený modul, který nese název “půdní deník”. Psali jsme již o něm samostatný článek v dubnu letošního roku. Celý článek o půdním deníku najdete zde. Díky němu budete analyzovat historii všech vašich polí – porovnávat je mezi sebou a jednoduše zjišťovat, které je více výnosné a proč. Do programu si zaneste osevní plány pro několik nadcházejících zemědělských sezón a stejně tak jednoduše naplánujete hnojení a postřiky, který používáte. Nebojte se – vše lze jednoduše měnit, přepisovat a upravovat. eAgronom je vytvořen tak, aby vám sloužil a pomáhal – ne vy jemu. Agrochemické údaje z jednotlivých hnojiv budou složit jako podklad k výpočtu přibližných hodnot na vašich polích. Je dobré vědět, zda jste to tuto sezónu nepřehnali s dusíkem apod. Zkrátka a dobře evidence a přehled včetně řízení celého statku jde s eAgronomem jako po másle.