Eroze půdy v České republice

S erozí půdy se v České republice setkalo mnoho zemědělců ať už na vlastních, tak i cizích polích. Od nového roku (2020) přichází ze strany české vlády úprava podmínek dotací a zemědělská půda s rozlohou větší jak 30 hektarů musí být proti erozně ochráněna.

Chci vyzkoušet eAgronom

Eroze je ve své podstatě přírodní proces. Povrch půdy se narušuje, půdní částice transportují. Problém nastává, když je tento proces značně zrychlený. Normální “přirozená” eroze probíhá pozvolně a v řádech desítek let se krajina přetváří postupně (pro člověka je tento proces takřka neviditelný). Naopak zrychlená eroze je nebezpečná, protože je zapříčiněná lidskou činností – v našem případně konkrétně intenzivním zemědělstvím. V tomto případě je úrodná vrstva půdy odnášena nepřiměřeně rychle pryč. Tato zrychlená eroze je často způsobená určitým přírodním elementem a dle těchto typů se také dělí.

V Česku jsou nejznámější:

  • Vodní eroze
  • Větrná eroze

V jiných zemích bychom mohli zmínit ještě například erozi sněhovou, ledovcovou a gravitační.

Erozní ochrana půdy

V době přechodu na intenzivní zemědělství se řešení problému eroze významně podcenilo a výsledkem jsou stamiliónové škody často i nevratné na českých polích v okolí měst a obcí. Čeští zemědělci jsou prostřednictvím dotací motivování dodržovat taková opatření, aby se erozi půdy zamezilo případně alespoň zpomalilo a to je jedním z důvodů, proč od nového roku bude mít spoustu českých zemědělců více starostí i práce.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jednou z příčin eroze půdy v Česku je nadměrná výměra pozemků. Především se jedná o rozsáhlé pozemky na svazích, kde půdy mají vysoký obsah štěrku a jsou na skalním podloží. Výsledkem eroze je snižování půdního profilu – půda nám mizí před očima. Ve velmi vážných případech se dokonce zmenšuje i celková plocha obhospodařovaného pozemku. Nejúrodnější vrstva půdy – ornice díky erozí mizí pryč a následkem je nedostatek živin. Co tento nedostatek způsobuje je snad každému jasné – na silně erodovaných půdách je vlivem eroze snížená výnosnost až o 75 %.

V jednom z minulých článků jsme psali o cenách zemědělských pozemků, která je erozní ohrožeností půdy také ovlivňována. Vyplatí se tedy tento problém na vašich polích nepodceňovat z mnoha silných důvodů.

Eroze půdy samozřejmě ovlivňuje také její samotné vlastnosti. Určuje významně prostor, ve kterém rostliny žijí – jejich kořeny. Špatná či nedostatečná kvalita půdy vede k tomu, že je potřeba pole více hnojit či chemicky půdu upravovat alespoň do takové míry, aby na ní nějaké plodiny vůbec vyrostly.

lány a pole

Zemědělci ve snaze udržet výnosy a zisk, který potřebují k přežití, půdu stále více hnojí a upravují. A kolotoč problémů se roztáčí. Zvyšovat vstupy těchto chemických látek totiž nejde do nekonečna.

Jak tento problém řešit?

K celému problému je třeba přistupovat komplexně a v rámci hospodaření na pozemcích v řádu několika let. Základním pravidlem je dle českého ministerstva Zemědělství omezit počet dní v roce, kdy jsou pole zcela nezakrytá před účinky eroze. Pokud bychom se podívali na zemědělství z celosvětového hlediska, tak eroze/degradace půdy je celosvětový problém. Více jak polovina výměry celosvětové orné půdy je erozí ohrožena. Proto tento problém nelze brát na lehkou váhu.

Chci vyzkoušet eAgronom

Situace v Česku

V České republice tento problém sleduje VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy). V České republice máme unikátní systém pro sledování a monitoring stavu české půdy. Dle mluvčího VÚMOP nikdo na světě podobný systém nemá. Můžeme tak snadno vidět, jak na tom konkrétní lokality jsou.

Již nyní víme, že nejvíce postiženým krajem je Vysočina. Z hlediska zasetých plodin nám dělá nejvíce starostí rozhodně kukuřice a na druhém místě řepka. Díky systému se úřadníkům snáze posuzuje, kde byly výraznější škody na majetku nebo kde k erozím dochází opakovaně. Tyto situace mohou dojít až k takovým opatřením, že se zvýší typ ochrany na konkrétní pozemku. Jak již bylo poznamenáno na začátku článku, tak od 1. 1. 2020 bude v platnosti nový zákon, dle kterého zemědělci mohou dostat u erozně ohrožených pozemků dotace max. do rozlohy 30 ha