Ekologické zemědělství v ČR

Evropský think-tank IDDRI nedávno vydal studii, ve které zveřejnil výsledky výzkumu o budoucnosti ekologického zemědělství v Evropě. Do roku 2050 se prý dokážeme uživit pouze z ekologicky pěstovaných plodin, čímž dojde ke snížení produkce emisí o 40 % (ve srovnání s rokem 2010), obnovení přírodní rozmanitosti a ochraně přírodních zdrojů – zejména kvality vody a půdy.

Studie byla zveřejněna týden po vydání zprávy o alarmujícím úbytku hmyzu a především včel, které jsou pro zachování rostlinné, zemědělské produkce zcela zásadní. Ekologické zemědělství už není pouze “módní” trend, kterému se farmáři a zemědělci vyhýbají obloukem, ale jasný směr pro zodpovědnou společnost.

Chci vyzkoušet eAgronom

Budoucí široký rozvoj ekologického zemědělství je částečně závislý na očekávaných inovacích v tolik tradičním sektoru, jako je zemědělství. V minulých článcích jsme u nás na blogu například psali o digitalizaci zemědělství,  představovali jsme hlavní rozdíly mezi tradičním přístupem k zemědělství a novými metodami a dali jsme vám pár tipů, jak efektivně spravovat vaše zemědělské pozemky či půdní fond.

Z hlediska řízení zemědělských farem a pohodlného přechodu na plně ekologické zemědělství je nejprve důležité mít všechny procesy řízení nastavené tak, aby práci šetřily a manažer se mohl více soustředit na výslednou kvalitu produkce, než klasicky na denní úkoly a “přežití” celé zemědělské sezóny.

Na webu Enviweb.cz vyšel článek, ve kterém se Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců k tématu ekologického zemědělství vyjádřila takto:

,,Výsledky nové studie vítáme, často se potýkáme s argumentem, že ekologické zemědělství nedokáže zabezpečit potravinovou bezpečnost, protože ve srovnání s konvenčním hospodařením nemá takové výnosy. Ukazuje se však, že za určitých systémových změn ekologické zemědělství může nakrmit všechny Evropany. Mimoto má ekologické zemědělství další podstatné benefity pro půdu, krajinu i zdraví člověka. Udržuje přirozenou přírodní rozmanitost v krajině, nepoužívá chemii a tím také neohrožuje na populaci bezobratlé živočichy,”

Onou zásadní systémovou změnou dle našeho názoru je zefektivnit současný stav produkce díky zapojení systému pro chytrý management procesů celé farmy.

ekologický zemědělec a moderní přístroj

České eko zemědělství v praxi dotací

V České republice se ekologické zemědělství netěší tak velké oblibě jako v okolních zemích, ale existuje několik dotačních programů, do kterých se mohou zemědělci přihlásit.

V roce 2016 bylo ekologickými zemědělci v ČR obhospodařováno přes 40 % všech trvalých travních porostů, téměř 2 % orné půdy, přes 10 % ploch trvalých kultur (15 % sadů, 5 % vinic a 0,1 % chmelnic). V rámci trvalých kultur dominují sady (86 %), Vinice přesáhly v letech 2012 až 2014 výměru 1 000 ha, v roce 2015 spadly na 978 hektarů a tvoří 14 % trvalých kultur. Chmelnice stagnují na 10 hektarech.

Sazby dotací se pohybují od desítek EUR za hektar až po vyšší stovky EUR. Sazba jednotlivých dotací se liší podle typů zemědělské půdy a jejího účelu. Pokud o zemědělských dotacích uvažujete, tak nezapomeňte, že žádosti o ně se podávají do 15. května každého roku.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jak na podání ekologické dotace

Následujících 6 kroků je nezbytně nutných pro získání zemědělské, ekologické dotace:

 • Musíte se přihlásit na živnostenském úřadě jako eko podnikatel
 • Následně zadat vaše pozemky do LPIS v příslušené zemědělské agentuře
 • Poté zkontaktovat jednu ze tří kontrolních organizací (www.kez.cz, www.biokont.cz, www.abcert.cz)
 • A především projít vstupní kontrolou na ministerstvu zemědělství
 • Potom dostanete certifikaci “bio výrobků” a budete muset podstupovat pravidelné kontroly
 • A počítejte s tím, že každá kontrola vás bude něco stát

Bez absolvování těchto kroků nelze mít certifikované bioprodukty a nemůžete čerpat dotace pro ekologické zemědělce. Počítejte také s tím, že dotace pro eko zemědělce jsou navíc ke všem ostatním dotacím, které můžete jako ekologický zemědělec získat.

Výhody ekologického zemědělství

Hlavní výhodou ekologického zemědělství je, že klade důraz na zachování přírodních koloběhů.

Zemědělci, který upřednostňují tento druh zemědělství, preferují kvalitu nad kvantitou a udržují celý ekosystém v perfektní rovnováze. Pro eko zemědělce je velice důležitá kvalita/úrodnost půdy a vnímají přírodu jako celek. Nepoužívají umělá hnojiva, chemické postřiky ani hormony. V ekologickém zemědělství se nepoužívají syntetické pesticidy a k redukci chorob/škůdců využívají mírnější a přirozené mechanizmy. K hnojení se používají přírodní organická hnojiva – hnůj či močůvka. Klasická syntetická hnojiva (fosfor, dusík), které se v zemědělství běžně používají, bio zemědělec nepoužívá. Výsledné produkty jsou označeny jako “bio potraviny” a od roku 1994 je tento trendy implementován plošně v rámci směrnic EU.

Všichni ekologičtí zemědělci v ČR musí být zaregistrování na ministerstvu zemědělství, které dohlíží na jejich kontrolu. Ministerstvo zemědělství dohlíží na dodržování pravidel z hlediska národní i celoevropské legislativy. O příděl dotací pro české ekologické zemědělce se stará dotační program Rozvoj venkova.

Mezi další hlavní výhody eko zemědělství patří:

 • sociální stránka věci – nová místa, zdraví pracovníků v zemědělství
 • výživové hodnoty výsledného produktu
 • bezpečnost pro krajinu i člověka
 • ekologické zemědělství je dobré pro ptáky a další zvěř
 • bio zeměděství podporuje další zvěř, druhovou pestrost i z hlediska organismů
 • díky eko zemědělství se zkvalitňuje půda
 • chrání vodu a vodní zdroje před kontaminací
 • šetří energii a celkově prospívá stabilitě klimatu

kvalitní obilí v bio kvalitě a ruka

Bezorebné obdělávání půdy – co to je?

Francouzský zemědělec – agronom Claud Bourguignon vyvinul nový typ obdělávání zemědělské půdy – tzv. bezorebné obdělávání půdy. Dle Bourguignona tento typ zěmědělství šetří pohonné hmoty a je šetrnější k půdě. Často je tento druh obdělávání půdy vnímán jako ekologický. Je tomu tak?

Díky bezorebnému zemědělství je mnohem menší spotřeba dusíkatých hnojiv. Celý jeho princip je, že se na pole zasejí například luštětniny – kukuřice a až vyrostou, tak se rozsekají a nechají ležet na poli. Tyto kusy plodin slouží jednak jako ochrana i hnojivo půdy zároveň. Momentálně se tento způsob používá hlavně v jižní a severní americe.

Nic ale není růžové, jak se první pohled zdá. Bezorebné zemědělství má i své stinné mouchy. Pokud o něm uvažujete, tak se podívejte na seznam bodů, které jsou z hlediska jeho nevýhod asi nejvýraznější:

 • výrazně se usnadňuje šíření škůdců, chorob a plevele
 • je potřeba nákladná chemická ochrana rostlin
 • zvyšuje se riziko rezistence plevelů a znemožňuje efektivně (se zaoráním) používat statková hnojiva
 • technologie preferuje hnojiva průmyslová dochází k degradaci půdy, která není provzdušňována podporuje riziko ztužování půd není vhodná pro vlhké a již ztužené půdy
 • vyžaduje specializovanou techniku k následné setbě

Chci vyzkoušet eAgronom

Přechod na ekologické zemědělství díky nástroji pro chytré řízení farmy

Uvažujete o přechodu na ekologické zemědělství? Pokud ano, tak nejprve vyzkoušejte náš systém pro řízení prací na vaší zemědělské farmě. Ušetříte čas a peníze. Vaše rodina vám poděkuje, protože na ni budete mít více času a ušetřené finance můžete investovat například do nové mechanizace.

Nyní nabízíme 14 denní zkušební verzi. Klikněte zde a přesvědčte se během následujících dvou týdnů sami, jak vám eAgronom pomůže. Bojíte se, že nastavení je složité? Není čeho. Máme skvělou českou podporu, která vám kdykoliv s nastavením poradí a pomůže s čímkoliv.