Ekologické zemědělství a zisk – vyplatí se?

V minulosti se na našem blogu objevilo několik článků o ekologickém zemědělství a dle reakcí na sociálních sítích vás toto téma zajímá. Kromě obecného článku jsme pro vás připravili také blog, kde jsme popisovali odrůdy obilí vhodné pro ekologické zemědělství. V jednom z posledních článků o EZ jsme psali, jaké má výhody vlastnit ekologickou farmu. Co nás na toto téma čeká dnes? V dnešním textu se dozvíte, zda EZ a zisk jdou dohromady. Zda se zkrátka vyplatí být ekologickým zemědělcem či nikoliv.

Je všeobecně známo, že ekologické zemědělství je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví v zemědělství na světě. Jeden z našich klientů v Polsku, který používá eAgronom, s EZ začal před několika lety na ploše 15 hektarů a dnes jich má již 150 – a toto číslo se neustále zvětšuje. Nicméně v sousedním Polsku není situace ohledně ekologického zemědělství tak růžová, jak by se mohla na první pohled zdát…

Zatímco v jiných zemích (zejména od nás směrem na západ) ekologické zemědělství prosperuje a počet producentů i zpracovatelů neustále roste, v Polsku se zemědělci vzdávají ekologických farem nebo je účelově zakládají pouze kvůli dotacím. Podle společnosti Agrofakt se počet podniků s ekologickým zemědělstvím za posledních 5 let snížil o 6 000. V roce 2017 činil počet společností souvisejících s ekologickým průmyslem 21 400, z toho bylo 20 300 ekologických zemědělců hospodařících na 495 000 ha plochy. Obecně je toto číslo velmi nízké ve srovnání například se západními sousedy. Za klesající trend EZ v Polsku může mnoho věcí. Například to může být nedostatek vzdělání, strach zemědělců z možných finančních ztrát nebo zkrátka nedostatečné plánování.

mladé kuře na poli

Bojí se zemědělci investovat do ekologického zemědělství?

Zemědělci se velmi často domnívají, že ekologické zemědělství je ještě více nepředvídatelné než jeho konvenční forma. Mnoho lidí si myslí, že používáním hnojiv a přípravků na ochranu rostlin zvyšují šanci na vyšší výnos z konkrétní plodiny, a tedy i na získání většího příjmu. Existuje však mnoho příkladů, které ukazují, že investice do ekologického zemědělství mohou přinést mnohem větší návratnost než konvenční farmy. Jedním takovým příkladem je otec zakladatele eAgronomu Rubert Saluoks.

Chci vyzkoušet eAgronom

Je vůbec možné vypěstovat kvalitní obilí bez pořádného hnojení?

Jedním z hlavních nákladů na ekologické farmě jsou náklady na nákup kvalitního ekologického osiva. Pokud je osivo kvalitní, tak bude i jeho odolnost vůči chorobám a patogenním organismům mnohem vyšší. Stejně tak i výnosy. Problém mnoha zemědělců ale je, že neustále používají stejném postupy, které používali i jejich předci. Aby si zajistili lepší výnos, tak používají hnojiva, zatímco strachu z různých chorob, škůdců nebo hmyzu se snaží bránit přípravky na ochranu rostlin. Dlouhodobě je ale podobný způsob hospodaření stále nákladnější, neekologický a neudržitelný.

Pohanka je příkladem moderní, ekologické plodiny, která se v poslední době začíná pěstovat a která nereaguje příliš na hnojení, co se týče výnosů. Ekologické farmy nemají náklady na nákup hnojiv, což znamená, že náklady jsou celkově mnohem nižší. Ve skutečnosti se díky technikám a metodám ekologického zemědělství úrodnost půdy v průběhu času zlepšuje natolik, že mnoho vnějších hrozeb je spontánně vyloučeno a kvalitní půda a osivo přináší vyšší výnos.

mladé pole

Jak EZ funguje v praxi ruku v ruce s počasím

V Americe proběhl velmi dlouhý výzkumný projekty, který porovnával ekologické a konvenční hospodaření. Z výsledků jasně vyplývá, že systémový přístup k zemědělství, který je založen na regenerativních ekologických postupech přináší jasné výhody. Regenerativní postupy je myšlenou užití krycích plodin, kompostování, střídavé hospodaření – tyto všechny způsoby ve velkém snižují množství atmosférického CO2 jeho ukládáním v půdě ve formě uhlíku.

Biodiverzita plodin je jednou z hojně používaných metod například na farmách v Estonsku. Dobrým příkladem je již zmíněné pěstování pohanky, což snižuje pravděpodobnost výskytu škůdců. Na druhé straně například hořčice minimalizuje možnost výskytu chorob. Existuje mnoho příkladů a vhodnou skladbou rostlin je možné docílit perfektních výsledků.

Méně práce s ošetřováním a rychlejší práce na poli

Polský zemědělec, kterého jsme zmínili na začátku článku, si poté co přešel na ekologické zemědělství všiml, že práce na polích mu zabere mnohem méně času, než když hospodařil konvenčním způsobem. Všechny úkoly mu nyní zabírají mnohem méně času než obvykle. Samotná plodina vzešla mnohem rychleji a plevel naštěstí skoro nevyrašil, protože hlavní plodina půdu dostatečně rychle zakryla a plevel neměl dostatek světla vyrůst. Díky tomuto postupu měl zemědělec mnohem více času na jiné činnosti a rodinu.

Farmář z našeho příkladu také poznamenal, že všechny činnosti, které dosud dělal, se zefektivnily.  Například jeho kombajn dokázal ekologické plodiny sklidit větší množství v kratším čase.  Podle zemědělce na jeho ekologické farmě může hořčice dát okolo tuny na hektar, což ve srovnání s tritikale, jehož průměrný výnos dosahuje asi 5 t na hektar výrazně zrychluje práci a kombajn jede rychleji. Stojí za zmínku, že nižší výnos v případě ekologického zemědělství neznamená nižší zisk a v mnoha případech tomu je právě naopak.

Chci vyzkoušet eAgronom

Stojí to za to? – Plodiny z ekologického zemědělství

Mnoho manažerů a agronomů stále používá “staré a dobré” postupy. Většina zemědělců sleduje pouze velice základní náklady a příjmy v jejich hospodaření. Ti, co zase pracují na poli, mají skvělé zkušenosti z praxe, ale chybí jim teoretický základ a informace pro rozhodování. Náš polský zemědělec, který spravuje svou ekologickou farmu pomocí eAgronomu, začal s 15 hektary plodin a v současné době má 150 hektarů, kde pěstuje pohanku, hořčici a slunečnice. Podle něj je ekologické zemědělství více ziskové, protože má mnohem nižší náklady. A jak říká, tak při nižších nákladech je vždy i riziko bolestné ztráty mnohem nižší.

Přečtěte si také článek o rozpočtu: Jak na rozpočtový plán od A do Z

Budeme zmiňovat náklady, takže se nabízí opět vzorové srovnání s konvenčním zemědělstvím, kde se za účelem zvýšení výnosu musí investovat do většího množství hnojiv, což je spojeno s dalšími dodatečnými náklady. Problém je často počasí – to totiž nenaplánujete, a proto se někdy musí opakovat hnojení kvůli nepříznivým podmínkám u prvního hnojení, což s sebou nese další náklady na produkty, palivo, zaměstnance a ošetření.

rozsáhlé lány polí 100 ha

Pojďme se podívat na příklad našeho klienta. Při prodeji 1 tuny organické hořčice, obdrží 3 000 PLN (cca 18 000 Kč). Když jsme se ho ptali na výnosy, tak zdůraznil, že pouze lepší management všech činností mu v následujícím roce přinesl 20 % vyšší zisk. V současné době hledá nová řešení a techniky, které mu pomohou zvýšit výnosy, protože je toho názoru, že je snazší zvýšit zisk z hořčice o 10% než například z tritikale. Výkupní ceny ekologických plodin jsou často mnohem vyšší než ceny tradičních plodin, zatímco náklady na skladování jsou nižší, protože není potřeba velkých skladovacích prostor. Všemi těmito příklady jsme chtěli zdůraznit, že o ekologickém zemědělství je třeba uvažovat i v dalších dimenzích a že ušetření nákladů může výraznět zvýšit zisk.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zkuste ekologické zemědělství a uvidíte

Zemědělci v Polsku, ale také i Česku nejsou stále zcela přesvědčeni o ekologickém zemědělství. Posláním společnosti eAgronom je zlepšovat život zemědělců a stav životního prostředí naší planety. Transformace farmy z konvenční na ekologickou není jednoduchou záležitostí, ale vždy je možné začít a postupně zlepšovat kvalitu našeho života. Můžete vyzkoušet tento druh hospodaření pouze na jednom poli například. Všechny velké změny začínají prvním nejmenším krokem. A i změna jednoho pole je již změnou směrem ke zlepšení životního prostředí ve kterém žijeme.