Digitalizace zemědělství začíná od programů pro řízení farem

Lidé, kteří ještě nedávno moderní technologie zcela odmítali, používají dnes chytré telefony a počítače a mohli bychom říct, že je “digitální revoluce” doběhla také. Digitalizuje se napříč obory a zemědělství není výjimkou. Farmáři postupně zjišťují, kolik práce a času jim přechod na moderní řešení pro správu farmy ušetří, a jak díky tomu zvýší své zisky. Pokud chcete být úspěšným, efektivním a moderním zemědělcem, tak je přechod na nové technologie nevyhnutelný. A o tom přesně bude dnešní článek.

Potravinářský průmysl patří mezi jedno z nejvýznamnějších odvětví na světě. Počet obyvatel na zemi dosáhl již 7,5 bilionu a to znamená, že neustále potřebujeme zvyšovat současnou produkci potravin. Lidí přibývá, počet polí je stejný a roste pomalu. Co s tím? Řešením je pomoci současným zemědělcům soustředit se zejména na:

 • Efektivitu samotného pěstování
 • Efektivitu řízení celé farmy
 • Efektivitu všech procesů v průběhu sklizně

Další ne příliš pozitivní zprávou je, že zemědělství jako takové opouští pracovníci a noví se shánějí těžko. Navíc mnoho farmářů si stále myslí, že výsledky jejich práce ovlivňuje především počasí. Díky těmto nesnadným podmínkám je řízení zemědělské farmy často holý boj o přežití a většina problémů a úkolů se soustředí okolo denní operativy a často navíc za vydatné pomoci firem a specialistů zvenčí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Naše zkušenost nicméně ukazuje, že farmáři touží po řešeních, které by jim usnadnily práci a pozitivně rozvíjely provoz jejich farmy.

Dokážete si tipnout, co by mohlo být podobným řešením a v blízké budoucnosti všem usnadnit život?

Zemědělství je připravené na revoluci

Neustále se zvyšující poptávka po produkci kvalitních potravin je jedna z výzev, které dnešní farmáři musí čelit. Se správnými nástroji mohou tento nesnadný cíl naplnit a náklady udržet na rozumné úrovni. Jedním z nástrojů, díky kterým je možné tohoto cíle dosáhnout je používat digitální technologie na farmě stejně jako jakékoliv jiné nástroje, na které už jsou farmáři leta zvyklí.

moderní zemědělec s traktorem a chytrou technologií

Digitální technologie dramaticky změnili a stále mění naši společnosti. Nyní přišel čas na zemědělství. Sektor, který je vnímán jako velice tradiční. Rozvoj digitálních inovací v zemědělství do roku 2020 je jedním z hlavních cílů strategie EU. Je to především proto, aby bylo evropské zemědělství konkurence schopné ke zbytku světa. Proto evropské autority s touto strategií souhlasily a také ji navrhly.

Aby současní zemědělci drželi krok s dobou a byli schopni zabezpečit neustále vzrůstající poptávku po kvalitních potravinách, tak je nutné přistoupit k pečlivější analýze nákladů, chytré organizaci práce a zejména naučit se rozhodovat na základě dat. Zkrátka je potřeba začít používat nástroj, který všechny tyto funkce poskytne.

 

“Cílem je inovace z vědeckých laboratoří transformovat do reálné vyšší produktivity na polích a samozřejmě bez nemocí a škůdců.” – Ministr zemědělství UK, George Eustice

Jsou programy pro chytré řízení zemědělských farem hlavní součástí zemědělské revoluce?

Lidé už našli způsob, jak eliminovat největší problém zemědělství minulého století – počasí. S příchodem nových technologií má totiž počasí na zemědělství stále menší a menší vliv.

Chci vyzkoušet eAgronom

Nicméně mnoho zemědělců jakákoliv moderní řešení chápe jen jako další nástroj, který musí používat. Něco jako nutné zlo. Přitom tyto technologie mají opravdu možnost změnit celý segment od jeho základů.

Mezi nové revoluční technologie patří zejména senzory vlhkosti, drony, chytré hnojení a jeho monitoring, mapování terénu, traktory bez řidičů s GPS navigací, nanotechnologie a další. Dnes, v době rozkvětu digitalizace zemědělství, můžeme doslova pozorovat, jak se technologie mění a přizpůsobují současným potřebám. Celé prostředí digitálního světa je velice rychlé, ale můžeme s jistotou říci, že všechny tyto technologie použité na zemědělských farmách potřebují nějaký druh managementu, optimalizace a logistiky. Ideálně takové prostředí, které dokáže různé technologie integrovat do jednoho nástroje pro řízení ostatních částí.

Jsou farmáři ochotní vyzkoušet programy na řízení farem?

Revoluce nemůže vzniknout bez lidí, kteří ji udělají. Co si tedy ve skutečnosti farmáři myslí o digitálních technologiích? Dle našeho výzkumu má 68 % polských farmářů pozitivní přístup k novým technologiím.

Kombajn zemědělská technika moderní

Výzkum mimo jiné ukazuje, že většina farmářů má nějaký vysokoškolský titul. Problém však je, že mnoho těchto lidí nemá dostatečné vzdělání v samotném řízení i když zemědělství rozumí na odborné úrovni. V případě řízení máme na mysli jak denní, tak i analytické dovednosti, které jsou podstatné pro řízení jakéhokoliv businessu. A proto jsme vytvořili eAgronom, který se všemi těmito problémy farmářům pomáhá.

Aby si farmář dokázal udělat obrázek o celé farmě, tak potřebuje mít všechny důležité ukazatele a data pod kontrolou. Nejlépe na jednom místě. Nicméně hodně informací nestačí. Je třeba mít data již zpracovaná a mít z nich vhodné výstupy pro důležitá rozhodnutí, díky kterým můžeme udělat rozumná rozhodnutí například na základě výsledků minulých sezón.

Umění managementu v již fungujícím zemědělském businessu

Rozvoj řídících dovedností je důležitý pro rozvoj jakéhokoli podnikání. Řízení farmy pomocí tužky a papíru a následné zpracování dat v Excelu už dávno přestalo stačit. Mnoho farmářů si zatím neuvědomilo, že podobný “starý” způsob řízení farmy je stojí více peněz a především je drží zpátky v rozvoji a brání jim dosáhnout vyšších zisků. Bez dobrých zkušeností s řízením farmy je velice těžké udělat informované rozhodnutí, plánovat, analyzovat a řešit finanční stránku celého podniku. V podobných případech vhodný program pro řízení farmy často pomůže farmáři udělat potřebná rozhodnutí díky chytrým technologiím a poskytnutím dostatku dat.

Chci vyzkoušet eAgronom

Program pro digitální řízení farmy usnadňuje práci, vyberte ten nejvhodnější pro vás

Hlavním úkolem programu pro řízení farmy je monitorovat a ukládat všechna data. Musí umět vytvářet přehledy celé farmy, monitorovat zaměstnance a všechny jejich úkoly. Další jeho důležitá funkce je například jednoduché vkládání dat během práce, optimalizace úkolů a jejich zadávání, rychlejší plánování. Všechny tyto funkce mají jeden hromadný společný cíl. Mají farmáři pomoc udělat kvalitnější rozhodnutí díky dostupným datům, které berou v potaz počasí, škůdce, stav půdy a další metriky.

Každý farmář má specifickou farmu s unikátními potřebami. Proto je těžké určit, co je nejdůležitější funkce pro všechny. Nejprve je nutné identifikovat nevýznamnější procesy konkrétní farmy. Většinou to jsou ty, které jsou nejdražší a je v nich velký prostor pro optimalizaci. Potom mohou zemědělci teprve hledat nejvhodnější řešení pro řízení jejich farmy, který opravdu bude vyhovovat jejich potřebám. V současné době jsou větší farmy otevřenější ke zkoušení nových řešení, ale i menší farmy mohou těžit z těchto programů pro řízení farem.

Celá rodina zemědělci u kukuřičného pole

Neměli bychom zapomenout zmínit, že na trhu je v současnosti více různých řešení. Funkce, které využijí pěstitelé obilí se rozhodně nebudou hodit farmářům, kteří chovají zemědělská zvířata. Různé funkcionality těchto programů uspokojují různé potřeby a každý farmář si musí určit, co je pro něj nejdůležitější a podle toho si vybrat vhodný program.

Jak by tedy měl vypadat vhodný program pro řízení farmy?

 • Jednoduchý na použití
 • Zabezpečená data
 • Měl by splňovat všechny zákonné podmínky
 • Umět vytvářet komplexní přehledy
 • Měl by umět automaticky monitorovat různá data
 • Měl by data automaticky analyzovat, aby z nich šla dělat jednoduchá rozhodnutí
 • Měl by sloužit k optimalizaci a analýze historie či různých procesů
 • Usnadňovat komunikaci se všemi zaměstnanci.

Zemědělské farmy – pohled do budoucnosti

Různé programy pro řízení farem pomůžou s analýzou všech dat zaznamenaných během sezón. Farmáři ušetří spoustu času, protože až jednou vše nastaví, tak už se nebudou muset programem příliš zabývat. Zbytek práce za ně vytvoří samotný software. Budou moci jednoduše vytvářet složité reporty a analýzy. V minulosti to bylo docela složité a často i nemožné, ale díky programům pro řízení farem se zemědělcům otevírají úplně nové možnosti.

V západní Evropě se nyní řešení pro řízení farem používají mnohem více, ale trend se pomalu ale jistě přesouvá také do střední a východní Evropy. Nové farmy už nebudou takové, jako ty založené v minulém století. Vše bude digitální. Stroje budou sklízet úrodu bez lidí. Automatické traktory budou pracovat 24 hodin denně a drony budou létat nad poli a hnojit či vysévat zrno. Vše mnohem efektivněji a precizněji, než jak to děláme my nyní. Všechna čísla a data se budou přímo ukládat do programů pro řízení farem a farmářova role bude řídit jeho farmu skrze mobilní aplikaci, zatímco bude trávit pohodové odpoledne s jeho rodinou. Jak se vám tato představa líbí?

Chci vyzkoušet eAgronom

To, že se farmy a celé zemědělství nyní více digitalizuje je další krok k digitální revoluci jako takové. Používání moderních technologií nebude složité. V rychle se měnícím světě s rychle rostoucí populací a novým počasím automatizace pomůže farmářům zvýšit produkci a konkurenceschopnost. Mechanizace tuto změnu také ocení, protože díky automatizaci strojů získají pracovníci farem více času pro rodinu. Základní nástroje pro správu farmy se transformují do počítačů a mobilních aplikací, takže bude snadná práce na dálku.