Digitalizace zemědělství pomůže efektivně spravovat i rozlehlá pole

Česká republika má v rámci EU jedno jasné prvenství. Rozloha českých polí patří mezi největší. V Česku je největší počet zemědělců v EU, kteří obhospodařují pole s rozlohou větší než 100 hektarů. Pokud se podíváme například do sousedního Rakouska, tak tam je situace spíše opačná. Nedávno Evropská agentura pro životní prostředí EEA uvedla, že je nutné připravit se na změny klimatu, které přijdou. Jednak to podle této výzkumné agentury povede ke snížení výnosů z pěstovaných plodin a je možné, že díky změně klimatu budeme moci očekávat i šíření “nových” nemocí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Někteří z vás se budou jistě zajímat odkud EEA tato data čerpala. Statistické údaje jsou dostupné od Eurostatu, který píše, že v Česku velkostatky tvoří 80 % zemědělské plochy. Dle historického názvu je právě rozlohou velkostatek skupina obhospodařovaných polí nad 100 hektarů. Pro jednotlivce či malé zemědělce jsou takto velké pozemky už velice těžké pro obhospodařovaní a pokud nepoužívají eAgronom, tak je to skoro i nereálné.

rozsáhlé lány polí 100 ha

Pokud někteří zemědělci pole vlastní soukromě, tak jsou to spíše menší rozměry od 2 do 20 hektarů. V Česku je podobně malých zemědělců jako šafránu. Podobná situace jako v Česku je ještě v Bulharsku a Slovensku. V post-komunistických zemích se na malá políčka nehrálo. Abychom situaci ale zasadili do širšího kontextu, tak například ve Slovinsku a Rakousku velkostatky prakticky neexistují. Každá země to má zkrátka jinak. Situace v Česku je proto často terčem kritiky a pod hledáčkem kontrolorů. Velké agropodniky totiž obvykle nejsou příliš šetrné k půdě. Pronajatá pole drancují, jak těžkými stroji, tak množstvím chemie a prostředků pro ochranu rostlin. V minulém článku jsme psali o erozi půdy A velké podniky mají v Česku s erozí půdy problém – rozsáhlé půdní bloky, často ty, které zde vznikly během kolektivizace během komunismu úrodnou půdu rychle a nenávratně ztrácí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Nové choroby na obzoru

Podle úřadu EEA se zejména střední Evropa včetně Česka má připravit na nižší výnosy. Hlavní příčinou této hrozby jsou zvyšující se teploty. To, co pro nás je v České republice již nevhodné teplo, ale mohou naopak ocenit severské státy, které dosud díky chladu mohli zemědělské plodiny pěstovat, ale ne v takovém rozsahu. V důsledku menších výnosů změny mohou zasáhnout i produkci masa. Krmivo pro hospodářská zvířata pravděpodobně bude výrazně dražší nebo nebude vůbec. To vše může zapříčinit růst cen.

digitalizace zemědělství už začala

Může pomoci digitalizace celého odvětví?

To, že český sedlák, musí a bude muset čelit mnohým výzvám je jasné. Některým z nich by mohla pomoci digitalizace oboru. Do digitalizace se zapojilo i mnoho velkých firem, které dnes vyrábí zemědělské stroje, ale i těžkou techniku. Jedním z takových je například německý výrobce pneumatik a klínových řemenů Continental. Tato firma na letošním veletrhu Agritechnica 2019 v Německu představí malá robotická vozítka, která by měla na polích pracovat zcela autonomně. Tito malí roboti jsou velcí zhruba jako kuchyňský stůl a využití mohou mít například při kypření – jako nosiči nářadí. V blízké budoucnosti budeme svědky toho, čemu se říká zemědělství 4.0. eAgronom k podobné digitalizaci zemědělství samozřejmě přispívá také. Řízení farmy je díky němu snazší, přesnější, rychlejší, a tak zemědělci ušetří mnoho času, který mohou trávit jinak – například děláním toho, co je baví.