Chemická VS. biologická ochrana rostlin

V současné době máme dva hlavní typy ochrany rostlin. První typem je ochrana chemická. Druhým typem ochrana biologická. V tomto článku si stručně představíme obě dvě možnosti a představíme vám jejich výhody a nevýhody. Pro zkušené zemědělce asi nic nového pod sluncem, ale řada začátečníků se zemědělstvím teprve začíná a naše rady se jim mohou hodit. Kromě toho také zmíníme tzv. integrovanou ochranu rostlin, která je jakýmsi můstkem mezi oběma dvěma poli.

Chci vyzkoušet eAgronom

Chemická ochrana rostlin

Chemické prostředky k ochraně půdy existují už řadu let a v zemědělství se stále hojně využívají. Většinou se začnou používat až tehdy, když vše ostatní přestane fungovat či je účinnost konvenčních metod zkrátka nízká. Přípravky na ochranu rostlin se obvykle dělí na čtyři hlavní kategorie:

 • Zoocidy
 • Herbicidy
 • Fungicidy
 • Rostlinné regulátory.

Chemická a biologická ochrana rostlin plán

Fungicidy

Fungicidy se dělí na kontaktní a systémové. Kontaktní působí pouze na místě, které bylo postříkané. Systémové se rozvádí po celé rostlině a působí plošně. Obecně lze říci, že současné fungicidy obvykle obsahují spíše látky organického původu. Nicméně dlouhou tradici v Česku mají i fungicidy anorganické na bázi síry a mědi.

Z hlediska vzniku rezistence jsou lepší kontaktní látky. Nicméně ty systémové mohou lépe působit plošně. Jak z hlediska prevence, tak přímého zásahu.

Zoocidy

Mezi nejrozšířenější skupiny zoocidů jsou insekticidy. Insekticidů je mnoho druhů. EU v poslední době mnoho insekticidů zakázala. Například ty, které k hubení škůdců používaly arzen či rtuť a další vysoce škodlivé látky. Insekticidy se dělí do skupiny podle živočichů, které hubí, ale také dle typu zásahu (opět). Nejrozšířenejší typy insekticidů dle zásahu jsou systémové prostředky, požerové, kontaktní, dýchací či hloubkově působící. Zemědělec s dostatečnými zkušenostmi dokáže správně zvolit i vhodný insekticid.

Chci vyzkoušet eAgronom

Herbicidy

Lidově řečeno jsou to látky proti nežádoucím rostlinám na poli. Dělí se na selektivní a neselektivní. Některé působí plošně a jiné zase pouze na některé druhy rostlin. A stejně jako u předchozích druhů platí, že mohou působit buď kontaktně nebo systémově.

Rostlinné regulátory

Působí většinou tak, že například regulují určitou část vývoje konkrétní rostliny.

Co říci závěrem?

Závěrem lze o chemických rostlinách říci, že je důležité vždy dodržovat návod na použití. Zejména ochranou lhůtu a čas postřiku. Každý přípravek má odlišené podmínky a zásady použití. Nezapomeňte, že použitím těchto prostředků můžete významně ohrozit  zdraví lidí, zvěře a celkové životní prostředí. V současné době se mnoho přípravků stahuje z trhu a tlaky na regulaci chemických přípravků ze strany EU a států sílí každým rokem.

Chemická a biologická ochrana rostlin plán

Biologická ochrana rostlin a integrovaná ochrana rostlin

Tato ochrana rostlin je prováděná biologickými prostředky, které přirozeně udržují rovnováhu mezi užitečnými a škodlivými organismy. Hlavní její výhoda je, že je citlivá vůči životnímu prostředí. Možná si nyní kladete otázku, zda má tento způsob ochrany také negativní účinky. Mezi hlavní negativní účinky je pomalý zásah. Cílem této ochrany je regulace četnosti všech škodlivých činitelů.

V současnosti je ale také oblíbená tzv. integrovaná ochrana rostlin. To nesmíme zapomenout zmínit. Co tento termín znamená? Je to systém hospodaření s ochranou rostlin. Jakýsi přechod mezi konvenční (chemickou) ochranou a ekologickou/biologickou ochranou. Uživatelé by v případě použití této ochrany měli používat takové pesticidy a jiné látky, které jsou vysoce specifické ke konkrétnímu problému.

Co se týče efektivity, tak u biologické ochrany je potřeba počítat s delší dobou, než tento typ ochrany začne fungovat. Při volbě zda budeme používat konvenční či biologickou ochranu vycházíme ze zkušeností a také konkrétních podmínek (velikost plochy, stupeň napadení, počasí atd.).

K hlavním obecným zásadám IOR patří opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů tyto body:

 • Střídání plodin
 • Vhodné pěstitelské postupy
 • Vyvážené hnojení, vápnění a vodní režim
 • Pěstování vhodných odrůd – odolných
 • Hygienická opatření (zamezení šíření škůdců) strojů
 • Monitorování výskytu škůdců/chorob
 • Uplatňování biologických, fyzikálních a jiných nechemických metod ochrany rostlin

Nejjednodušší biologickou metodou regulace chorob a škůdců je zapojení biokoridorů s kvetoucími rostlinami jež jsou zdroj potravy pro hmyz. Dále samozřejmě introdukce predátorů, parazitoidů a dalších podpůrných organismů tzv. bioagens.

Závěr

Ochrana rostlin je komplexní téma, které nelze podrobně probrat v jednom článku. Chemickou ochranu bychom měli používat až v nejnutnějších případech a vybírat kvalitní/selektivní látky, které životnímu prostředí uškodí co nejméně. Biologická ochrana by měla být součástí každého moderního zemědělce. Zásady IOR vám pomohou problémům předcházet, a to je vždy lepší, než hasit problém agresivní chemií. Nehledě na to, že chemická ochrana rostlin je velice drahá.

Chci vyzkoušet eAgronom

V eAgronomu máme modul plánování ochrany rostlin, takže si můžete postřiky naplánovat a vše pomocí eAgronomu řídit. Vyzkoušejte nyní měsíční verzi zdarma.