Čeští zemědělci navštívili eAgronom v Estonsku

Zástupci českých zemědělců nás navštívili minulý týden v kanceláři v Estonsku. Po úspěšné víkendové výpravě poláků přišla řada na jejich české kolegy, kteří dorazili 20. února 2019 v dopoledních hodinách. Setkání bylo moc příjemné a všichni jsme si z něho odnesli spoustu cenných poznatků, nápadů a kontaktů do budoucna.

Jak setkání probíhalo

Zástupci českých farmářů byli pánové z Asociace samostatných odborů konkrétně pánové Körtelt a Šubrt z Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a s nimi nás přivítal také prezident Společnosti mladých agrárníků pan Ing. Brož.

Celé setkání se uskutečnilo v Tartu, v sídle naší firmy. Nejprve se slova ujal spoluzakladatel eAgronomu Stenver Jerkku a představil české delegaci eAgronom a jeho dosavadní úspěchy.  Následovala plodná debata o stavu zemědělské půdy v Evropě, ale i ve světě celkově. Poté si vzal slovo Julius a mluvil o vizi eAgronomu a řešili jsme zejména s panem Ing. Brožem, co by mladým zemědělcům mohlo v aplikaci chybět, jak ji vylepšit.

Protože se již blížilo poledne, tak jsme následně všichni vyrazili na oběd a další diskuze byla naplánovaná na odpoledne. Po obědě přišel do kanceláře Robert Saluoks, otec Robina Saluokse, spoluzakladatele eAgronomu, který obhospodařuje přes 1300 ha polí, používá náš software a sklízí obilí v bio kvalitě. Po prvním roce používání jeho náklady klesly a zisk vzrostl o 338%.

Hlavní odpolední diskuzí byl přístup k zemědělství jako takovému. Hodně se mluvilo o rozdílech mezi Estonskem a Českou republikou. Kolik stojí v obou zemích zemědělská půda, jakým směrem se pohybuje její cena a kolik stojí její pronájem. Následně Robert Sauloks zúčastněným vysvětloval, jaké to je být ekologický zemědělec, vyprávěl o jeho výnosech a vysvětloval jak být ekologický zemědělec a zůstat v plusu.

Na závěr setkání naše česko/slovenská kolegyně Jana šla s českými zástupci zemědělců na krátkou prohlídku po městě a celá akce jejíž hlavní téma bylo “Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova” úspěšně skončila.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným a těšíme se na další společnou spolupráci.

 

Chci vyzkoušet eAgronom