Cena a prodej zemědělské půdy v Česku

Rok 2018 byl po období dlouhodobého růstu stagnací z hlediska růstu ceny české zemědělské půdy. V tomto článku vám představíme vývoj cen zemědělské půdy v České republice. Podíváme se na její strukturu vlastnictví. Jaké jsou tři hlavní typy kupujících a jaký význam má pro český trh úřední cena půdy tzv. BPEJ. Pokud poprvé uvažujete o investici do zemědělské půdy nebo jen chcete přikoupit nový pozemek do vašeho již stávajícího portfolia, tak by se vám mohl článek hodit.

Cena zemědělské půdy za poslední roky a v roce 2018

S jistotou můžeme říct, že za posledních deset let zažil český trh se zemědělskou půdou překotný růst. Asi nejvýrazněji cena zemědělské půdy rostla v roce 2016, kdy meziroční srovnání ukazovalo přibližně 25 % růst cen polí. Po mnoha letech růstu cen byl rok 2018 odlišný. Trh zaznamenal stagnaci a oproti roku 2017 se cena nezvyšovala a spíše klesala.

Chci vyzkoušet eAgronom

V první čtvrtletí roku 2018 cena zemědělské půdy stále mírně rostla, ale zbylé tři kvartály vidíme postupně zvyšující pokles cen. Zatím je tento pokles v řádu jednotek procent. Takže spíše než o poklesu, můžeme hovořit o cenové stagnaci.

Cena za metr čtvereční zemědělské půdy se nejčastěji pohybovala mezi 15 – 40 Kč. V případě extrémně kvalitní půdy se cena příležitostně vyšplhala až na 50 kč za metr čtvereční. Nicméně podobné nabídky byly na českém trhu se zemědělskou půdou spíše výjimkou. Častěji jsme se setkávali s cenami v nižším rozmezí.

Z hlediska trendů zájmu dle výroční zprávy serveru farmy.cz, poklesl zájem o větší portfolia pozemků. Zejména těch o velikosti nad 50 ha a těch, která se prodávala jako celková firma s. r. o. V roce 2018 byla největší poptávka po pozemcích střední velikosti od 5 do 10 ha.

Nejproblematičtější a také nejrizikovější oblast z pohledu investorů je jižní Morava, kde v posledních letech jsou četné problémy se suchem. Oproti tomu největší zájem byl tradičně o pozemky v okolí Prahy, na Hané a zejména díky investorům ze zahraničí také v příhraničních oblastech. Hlavně na jihozápadě Čech a jižní Moravě. Z Rakouska a Bavorska mají investoři o naši zemědělskou půdu zájem také, ale nelze říci, že by se tento zájem výrazně změnil oproti letům minulým.

cena zemědělské půdy eAgronomStruktura vlastnictví české zemědělské půdy

Českou zemědělskou půdu tvoří zejména fyzické osoby. Z celkového počtu všech pozemků je cca 75 % v rukou fyzických osob. V přepočtu na hektary je to cca 3,3 milionu hektarů. Hlavním trendem za posledních 20 let je postupný úbytek soukromých vlastníků a odkup této půdy právnickými osobami. V Česku vlastní právnické osoby 21 % půdy a zbylá necelá 4 % připadnou na stát. Všechna data jsme čerpali ze severu agropress.cz, kde je možné tyto statistiky pročíst podrobněji.

Kupující a trh se zemědělskou půdou

Trh kupujících se zájmem o zemědělskou půdu můžeme rozdělit na tři typy investorů.

  • zemědělští investoři
  • dlouhodobí nezemědělští investoři
  • spekulativní investoři

Oproti roku 2017 opět posílil zájem investorů do zemědělské půdy a bylo jich dle statistik severu farmy.cz 61 %. Stagnace roku 2018 lehce odradila dlouhodobé nezemědělské investory, ale i spekulativní investory z nezemědělského sektoru, kterých v loňském roce bylo naprosté minimum.

Chci vyzkoušet eAgronom

BPEJ – úřední cena půdy

V minulých několika letech byl o zemědělskou půdu vysoký zájem i ze strany nezemědělských spekulativních investorů. Často tito lidé obesílali vlastníky půdy a nabízeli za ni extrémně nízké ceny oproti tržnímu standardu. Stát sice určuje cenu půdy svým “úředním” odhadem. Nicméně tyto nabídky nemají nic společného s cenou tržní a jsou spíše informativní hodnotou z hlediska kvality půdy.

Standart BPEJ – bonitované půdně ekologické jednotky, se používá pro určení daně z nabytí nemovitosti a také reflektuje kvalitu zemědělské půdy v dané lokalitě – má informativní charakter. Dle statistik státu je průměrná cena zemědělské české půdy 7,14 Kč za metr čtvereční. Průměrná tržní cena půdy je o 238 % vyšší.

pole a cena zemědělské půdy

Program pro řízení a management vašeho půdního fondu

Pokud vlastníte více různých zemědělských pozemků, tak je dobré mít program pro řízení všech aktivit týkající se vašeho hospodaření na farmě. eAgronom nabízí pohodlné řešení. Vyzkoušejte nyní naši 14 denní zkušební verzi zdarma a uvidíte sami, jak jednoduchá správa rozsáhlých polí může být. Kromě toho získáte českou podporu na telefonu zdarma. Systém je na používání snadný a intuitivní a můžete z něho spoustu věcí řídit na dálku.

Chci vyzkoušet eAgronom

 

Informace čerpané z toho článku vychází zejména z:

http://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2019.pdf