Biodynamické zemědělství v ČR

Ekologické zemědělství jsme vám již představovali v jednom z minulých článků. Je to druh hospodaření, které vnímá přírodu jako celek a snaží se aplikovat takové postupy, které jsou v souladu s přírodním koloběhem. V dnešním příspěvku vás seznámíme s další druhem ekologického hospodaření, které je ve svých pravidlech ještě “přísnější” než ekologické zemědělství, ale v myslích mnohých je to spíše ezoterická záležitost, než cokoliv jiného. Pojďme se společně podívat na zoubek biodynamickému zemědělství.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co to je biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství je alternativní způsob hospodaření. Prapůvodním otcem myšlenky byl Rakušan Rudolf Steiner (filozof, pedagog, esoterik). Jedná se o jakousi ekologicko-ezoterickou nauku, při které se využívají ekologické postupy plus je vše rozšířené o vesmírné vlivy a energie. Tato poslední část vyvolává největší kontroverze, protože je díky tomu toto zemědělství považováno za pseudovědu bez dostatečného vědeckého základu. První zmínky lze datovat do doby přibližně před 100 lety a od roku 1929 vzniká samostatné označení biologicko-zemědělská metoda.

Hlavní odlišnosti od ekologického zemědělství

Stejně jako ekologičtí zemědělci, tak i ti biodynamičtí používají organické hnojení, etický přístup ke zvířatům, udržují biodiverzitu krajiny a chrání životní prostředí. Hlavní rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a biodynamikou je využití tzv. biodynamických přípravků.

Rodinné statky a biodynamika

Co tyto přípravky jsou a jak fungují?

Hlavním cílem použití těchto přípravků má být lepší kvalita půdy a vyšší odolnost plodin vůči chorobám. Tyto “kouzelné” preparáty se nejčastěji využívají při přípravě kompostu. Zároveň je velký důraz kladen na optimální období z hlediska lunárního kalendáře (například doba pro výsev). Biodynamické zemědělství také vnímá vliv planet a další vesmírných těles na půdu a přizpůsobuje tomu všechny činnosti na statku.

Chci vyzkoušet eAgronom

Hlavní charakteristiky/specifika biodynamického zemědělství jsou:

 • Statek je jako uzavřený, soběstačný organismus. Kombinací rostlinné a živočišné výroby se snaží dosáhnout přirozené rovnováhy.
 • Biodynamika klade důraz na individualitu. Jak z hlediska času, tak z hlediska lokace, ale i osob, které se o usedlost starají.
 • Starost o půdu – biodynamické zemědělství klade velký důraz o kvalitu hnojiv a kompostování. Pomáhají jim zmiňované preparáty.
 • Chov hospodářských zvířat s vysoce etickým přístupem. V oblibě je zejména hovězí dobytek.
 • Mnoho biodynamických podniků jsou rodinná hospodářství
 • Statek má i sociální význam. Je místem pro potkávání a soužití lidí.
 • S tím souvisí poslední bod a tím je životní styl. Biodynamičtí zemědělci tímto životem plně žijí.

“Kouzelné” preparáty?

Biodynamičtí zemědělci používají k obohacení hnoje 9 různých preparátů připravených z přírodních materiálů. V současné době se tyto preparáty zkoumají, zda byl odhalen jejich “kouzelný” účinek tj. povzbuzení tvorby účinných látek. Dva z těchto devíti preparátů se používají jako postřik. Všechny preparáty mají označení od 500 do 508.

 • 500 – kravská močůvka
 • 501 – křemenný písek
 • 502 – květ řebříčku
 • 503 – květ heřmánku
 • 504 – listy kopřivy
 • 505 – kůra dubu
 • 506 – květ pampelišky
 • 507 – květ kozlíku
 • 508 – stonek a listy přesličky rolní

Kontroverze

Od počátku až do současnosti existují výzkumy, které se biodynamickému zemědělství věnují. Bohužel studie neprokázaly jednoznačný vliv této metody na zlepšení zemědělské produkce. V případě těchto výzkumů a studií se zkoumaly konkrétní věci jakými bylo například množství žížal v zemi, stopové prvky, kvalita humusu, obsah minerálů a další.

Starý zemědělec biodynamika v ČR

Největší kritika této metody však plyne ze strany “klasických” zemědělců jednak proto, že její účinnost je těžko měřitelná, ale také proto, že jejich pole často trpí “náletem” plevele či trav od těchto alternativním zemědělských sousedů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zlí jazykové tvrdí, že tento druh zemědělství má mnoho společného s homeopatií, protože množství “kouzelných” preparátů vložené do humusu je minimální. I přes všechny skeptiky a nepopulární názory má toto “hnutí” mnoho příznivců všude po světě.

Biodynamičtí zemědělci samozřejmě jsou i v Česku a pokud se chcete o tomto fenoménu informovat více, tak doporučuji zhlédnout film z produkce ČT z cyklu “Naše ves”, který zprostředkoval hezký pohled do života biodynamického zemědělce.