Bio farma – 3 výhody ekologického zemědělství

Mnoho z lidí si při slovním spojení “bio farma” nedokáže vybavit víc, než etiketu na “dražším” zboží v supermarketu. Zajímalo vás někdy, čím se vlastně bio farma zabývá? Hlavním rozdílem mezi klasickým intenzivním/průmyslovým zemědělstvím a ekologickým zemědělstvím je fakt, že bio farmáři či bio zemědělci nepoužívají chemická hnojiva při pěstování rostlin. Pokud má navíc farmář živočišnou výrobu, tak zvířata nemají režim, který by uměle podporoval jejich růst, strava neobsahuje konzervanty atd.

Mnoho českých zemědělců se k ekologickému pěstování na bio farmách dostalo postupně po revoluci. V českých JZD se ekologicky nepěstovalo, ale ti, co získali po revoluci svá pole zpět měli možnost začít od znovu. Nejprve se však pole musela vzpamatovat z let, kdy do nich byla sypána různá chemie, pesticidy a herbicidy ve velkém.

Chci vyzkoušet eAgronom

Dotace pro eko zemědělce a agroturismus

Stejně jako klasičtí zemědělci, tak i ti ekologičtí mají možnost pobírat dotace. Kromě běžných zemědělských dotací (SAPS) ekologičtí farmáři mohou žádat o dotace AEO.

Výhody bio farmaření

V poslední době se s bio farmami a eko zemědělstvím pojí také eko agroturistika. Především lidé žijící ve městech rádi tráví čas v přírodě a návštěva nějaké hezké ekologické farmy může být dobrým nápadem, jak své víkendy zpestřit. Často se tyto pobyty v přírodě spojují s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství, která může pokrývat náklady na pobyt. Agroturismus existuje na rodinných farmách, ale i v zemědělských podnicích.

Na rodinných farmách se většinou lidé přidávají k činnostem jako je sušení sena, vybírání brambor, sbírání jahod.  Ve velkých zemědělských podnicích se často turisté zúčastňují činností jako jsou honitba, jezdecká škola, rybolov a dalších činnosti, které přirozeně vycházejí z činností větších zemědělských podniků.

bio farma a její výhody

Ve výčtu agroturistických možností nesmíme zapomenout také oblíbené návštěvy vinných sklípků obvykle i spojené s návštěvou vinic (mnoho lidí si myslím, že tento způsob agroturismu není agroturismus, ale opak je pravdou). Víme zcela jistě, že agroturismus podporuje české tradice a zvyky. Propojuje prostředí městské s venkovským a vzájemně obyvatele obou “světů” propojuje.

Bio farmy jsou vždy součástí ekologického zemědělství. Již jsme o něm psali v minulém článku, takže pokud jste ho nečetli, tak máte možnost přečíst teď. Pokud o eko zemědělství či bio farmě uvažujete, tak by vás mohli zajímat tři největší výhody, který tento zemědělský přístup zprostředkovává.

Chci vyzkoušet eAgronom

1. výhoda – Důraz na zachování přírodních koloběhů

Díky ekologickému zemědělství je kladen důraz na přírodní koloběh reprezentující tyto elementy:

  • zdravá půda
  • zdravé rostliny
  • zdravá zvířata
  • zdravé potraviny
  • zdraví lidé
  • zdravá krajina

Cílem EZ je hospodařit v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhu látek a také využívat místní zdroje. Tím snižovat náklady a minimalizovat případné ztráty.

2. výhoda – Kvalita před kvantitou

Kvalita je hlavní doménou ekologického hospodaření na bio farmách. Zatímco v klasickém, intenzivním či průmyslovém hospodaření je kladen důraz spíše na kvantitu. Kvalita v kontextu EZ není myšlena pouze jako kvalita potravin. S kvalitou souvisí všechny body zmíněné v předchozím bodě. V současné době je rozmach bio farem po celé České republice a zdá se, že trend bude pokračovat i nadále.

3. výhoda – Etický přístup ke zvířatům i krajině

Celé ekologické zemědělství je založené na etickém přístupu k zvířatům i krajině. Například zůstaneme-li u zvířat, tak ta jsou v případě EZ krmena na farmách obvykle z vlastní produkce a je jim umožněn přirozený život (bez klecí apod.). Díky tomuto může ekologické zemědělský produkovat kvalitní, trvale udržitelné potraviny.

Chci vyzkoušet eAgronom

eAgronom je vhodný pro všechny typy zemědělců a mnoho jeho výhod využijí i ekologičtí zemědělci. Pokud se mezi ně řadíte, tak vám doporučujeme vyzkoušet naši zkušební verzi. Bude-li se vám líbi, ušetří vám stovky hodin práce s řízením farmy.