Asociace českého zemědělství v ČR

Poslání asociace soukromého zemědělství v ČR

Čeští sedláci jsou odjakživa silně spojení s českou historií venkova a Asociace soukromého zemědělství v ČR je organizace, která se snaží jim pomáhat a celý segment dále rozvíjet. Toto zemědělské sdružení oslavilo loni dvacet let své existence a po dobu působení si vydobylo signifikantní vliv na poli českého zemědělství. Mezi její hlavní činnosti patří propagace rodinných zemědělských farem a celkově podpora soukromého zemědělství.

Hlavní dlouhodobé cíle asociace jsou:

 • Ekonomická nezávislost venkova a rozvoj venkova na základě multifunkčního zemědělství
 • Podpora rodinného farmaření v ČR
 • Podpora produkce bio a eko potravin

Chci vyzkoušet eAgronom

Hlavní činnosti této asociace vycházejí z úcty k původním farmářským tradicím a jako hlavní perspektivu v rozvoji venkova vidí budoucnost v návratu k rodinným farmám. Stejný pohled reprezentuje směrnice Evropské unie a je to bráno jako pilíř pro rozvoj evropského zemědělství a živého venkova. ASZ v současné době sdružuje 6500 jednotek po celé České republice. Členové ASZ obhospodařují skoro 40 % zemědělské půdy v ČR.

Rodinné farmy a zemědělství

Ekonomický rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Dle směrování EU je ekonomicky stabilní rozvoj venkova silně spjat s rozvojem multifunkčního zemědělství.

Mnoho českých sedláků o multifunkčním zemědělství sice uvažuje, ale podpora ministerstva zemědělství je nízká. Pojďme si nyní připomenout, co to multifunkční zemědělství je a jaké jsou jeho hlavní cíle a výhody.

Hlavními cíli multifunkčního zemědělství jsou:

 • Přeměna systému na produkčně, ekologicky a celkově soběstačný model zemědělské produkce
 • Dostatek potravin pro všechny v perfektní kvalitě
 • Využívání půdy a především péče o ni z mnoha různých pohledů
 • Modernizace a přeměna potravinového průmyslu díky produkci bio potravin
 • Ochrana půdy, druhová diverzifikace a celkově respektování přírodní rozmanitosti a citlivý přístup k planetě
 • Rozvoj regionů v ČR, kde je nízká nabídka pracovních míst
 • Multifunkční trend v zemědělství v ČR by měl následovat směrnice celoevropské politiky

Podpora rodinného farmaření je důležitá

Evropská unie vyhlásila na následujících 10 let až do roku 2028 desetiletku evropského rodinného farmaření. ASZ tento druh hospodaření významně podporuje také. Problém však je plán českého ministerstva zemědělství, které podporuje spíše průmyslovou produkci a ke stanovisku OSN a dalším více jak 100 zemím jsme se nepřipojili.

Chci vyzkoušet eAgronom

To, že rodinné farmy jsou pro naši planetu extrémně důležité si uvědomuje celý svět. Dle ASZ například v roce 2014 české ministerstvo zemědělství ani nezmínilo, že rok 2014 byl mezinárodním dnem rodinných farem a v tichosti tuto mediální podporu rodinnému zemědělství odepřelo.

rodinné farmaření má budoucnost

Asociace českého zemědělství v minulých letech vydala své desatero, kde v deseti přehledných bodech obhajuje důležitost českého rodinného farmaření:

 • Rodinné farmy jsou páteří českého hospodaření a dle toho by měla vypadat podpora státu, který by neměl upřednostňovat kolektivní a průmyslové zemědělství
 • Svobodný sedlák je svobodný občan
 • Stát by měl českým rodinným farmářům pomáhat a poskytovat podporu
 • Drobné a střední podniky na venkově jsou základem všech vyspělých ekonomik světa
 • Rodinné farmy jsou základem generační kontinuity a podpora generačního osídlení venkova je tímto způsobem nezbytná
 • Dotace nejsou podpora agrární produkce ani sociální dávky pro zemědělce
 • Méně zákonů a byrokracie – lepší výsledek a sklizeň
 • I my jsme evropská unie – neměli bychom se jí stranit a vyčleňovat se
 • Zemědělské podnikání musí stát na více nohou
 • Sedlák – moderní podnikatel s hlubokými kořeny v jeho domovině – ideální spojení businessu a podpory lokální komunity

Chci vyzkoušet eAgronom

Zemědělská produkce bio a eko potravin

Zdravé a kvalitně vypěstované potraviny jsou třetím a důležitým pilířem, který se snaží Asociace soukromých zemědělců propagovat. I když se situace v České republice rok od roku zlepšuje, tak spotřeba i produkce bio potravin je hluboce pozadu za západními vyspělými zeměmi. České zákazníky v současné době odrazuje zejména vyšší cenovka a celkově je u nás menší informovanost o výhodách konzumace těchto potravin než v západních zemích.

I když je cena zajisté hlavním rozhodovacím faktorem, tak nelze hledět pouze na ni. Vyšší cena je přímým důsledkem větší pracnosti a výsledné kvalitativní stránky těchto bio potravin. Zákazníky je třeba neustále informovat, že za vyšší cenovkou je skryta výrazně vyšší kvalita produktů. Kromě toho je pro zákazníky velkou výhodou, že potraviny takto zpracovávané jsou často bez nepřírodních konzervantů, a jsou vesměs zpracovávané tradičním způsobem. Potraviny s označením bio jsou státem vysoce kontrolované. Nesmějí obsahovat stopy agrochemických látek, antibiotik a jiných léčiv. Dále nesmí obsahovat geneticky modifikované suroviny.

Celkově lze shrnout, že ASZ podporuje moderní přístup k zemědělství.