Agrární komora České republiky a Zemědělský svaz [v kostce]

Agrární komora ČR a zemědělský svaz České republiky jsou dvě významné, české organizace, které by měl každý zemědělec znát. V dnešním článku se dozvíte, jaké jsou mezi nimi rozdíly, kde se na ně obrátit a v čem vám mohou pomoci. Opět pokračujeme v článcích, které se budou hodit zejména začínajícím zemědělcům, ale rady v nich obsažené mohou využít i zkušení sedláci. 

Chci vyzkoušet eAgronom

Co to je Agrární komora ČR

Hlavním cílem agrární komory je pomáhat všem zemědělským subjektům v různých situacích na celém území ČR. Stěžejní oblasti jejího zájmu jsou:

  • Oblast právních a poradenských služeb.
  • Propagace a šíření informací o podnikání v zemědělství, podpora a vzdělávání všech – od sedláků, farem až po mladé studenty.
  • Navazuje styky se zahraničními organizacemi a účastní se výstav a veletrhů ve světě.
  • Svým členům pravidelně rozesílá aktuální informace prostřednictví e-mailových zpráv a také je informuje skrze časopis Zemědělec.

Agrární komora je v současné době největší vzdělávací organizací pro zemědělce v Česku.

Dívka sedící na balíku slámy

Pokud vás zajímá organizační struktura tak hlavní složky jsou:

  • Regionální (krajské) komory
  • Okresní komory
  • Různá společenstva a případně svazy

Obecně můžeme říci, že Agrární komora se snaží vždy chránit, edukovat a zastupovat své členy mezi které patří (včelaři, lesníci, zemědělci a další). V současnosti je v komoře přes 100 000 členů na základě dobrovolného členství. Svým jednáním komora podporuje české zemědělce a celkově český venkov již od roku 1993. V další části článku se podíváme na zemědělský svaz, který patří mezi tři největší české organizace, které komora zastřešuje

Ples Agrární komory a pracovní místa – zábava pro zemědělce

Pokud jste členem Agrární komory, tak se můžete účastnit každoročního plesu. V roce 2019 se konal v únoru v pražském Žofíně od 19:00 až do 1:30. Ideální příležitost, jak poznat nové přátelé a partnery, kteří mají zemědělství rádi minimálně stejně tak jako vy.

Říkáte si, že by bylo skvělé pro Agrární komoru pracovat? Zkuste se podívat na její stránky, zda nemají k dispozici volná místa. V případě, že máte praxi v zemědělství, tak také můžete zkusit oslovit regionální pracoviště.

Chci vyzkoušet eAgronom

Mezi ty největší regionální agrární komory patří olomoucká, hradecká či budějovická pobočka.

Zemědělský svaz České republiky

Tento svaz patří mezi největší české organizace, které sdružují podnikatele/zaměstnavatele v zemědělství. Vznikl v roce 2001 a hájí především zájmy velkých zemědělských firem vzniklých z bývalých JZD. Všichni členové zemědělského svazu ČR obhospodařují přes 34 % české zemědělské půdy. Funguje nezávisle na současné politické reprezentaci. Je nepolitickým a nevládním sdružením.  právnických a fyzických osob. Kromě zemědělců také zastřešuje chovatele a další pěstitele rostlin.

Patří mezi tři velká agrární společenstva, která zastřešuje Agrární komora ČR. Vedle zemědělského svazu pod agrární komorou ještě působí dvě menší zemědělské organizace, kterými jsou Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Agrární unie ČR.

Klasy obilí

Hlavním cílem zemědělského svazu je prosazovat zájmy jeho členů. Především v oblasti produkce a následného odbytu zemědělských produktů. Stejně jako Agrární komora, tak i Zemědělský svaz má za cíl podporovat rozvoj venkova a zejména podporovat členy zemědělského svazu. Poskytovat jim poradenství, informace a také je vzdělávat.

Kolektivní smlouva zemědělského svazu

Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů uzavřeli koncem roku 2018 na rok 2019 kolektivní smlouvu se zemědělskými odbory. Hlavním bodem smlouvy je zvýšení mzdových tarifů v zemědělství.

Chci vyzkoušet eAgronom

Všechny zmíněné organizace v dnešními článku velice významně podporují české zemědělství a rozvoj venkova. Jak na celostátní, tak lokální úrovni. V případě, že potřebujete od těchto organizací pomoc, tak je neváhejte kontaktovat na nejvhodnější úrovni. V některých případech se spíše hodí lokální a jindy zase celostátní. Pokud se vám tento článek líbil, tak vás možná bude zajímat co znamenají zkratky LPIS a SZIF, které jsme popisovali v jednom z předchozích článků.