5 nejpalčivějších problémů, kterým čelí český zemědělec

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že čeští zemědělci mají bezstarostný život plný klidu, tak opak je často pravdou. Čeští zemědělci se v současnosti potýkají s mnoha problémy. Vybrali jsme pro vás 5 nejpalčivějších, které od farmářů slýcháme často.

1. Sucho trvá a hmyz nás opouští

Sucho a s ním související nedostatek vláhy je současným problémem všech českých zemědělců. I přesto, že loni jsme zaznamenali několik přívalových dešťů, tak půda v Česku je dlouhodobě ve vlhkostním deficitu a zásoby podzemních vod se tenčí. Navíc každý zemědělec ví, že přívalové deště jsou spíše na škodu než k užitku, protože z polí vše dobré rychle odteče. Nejvíce zasažená oblast z hlediska sucha je hlavně jih Moravy, kde pole žloutnou  a sklízí se předčasně. Výsledkem je špatná úroda, nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata a celkově nevhodné podmínky pro úspěšné zemědělství? Jak tento problém vyřešit? Za pomoci přírody těžko, ale můžeme našim polím usnadnit přijímání vláhy, snažit se, aby se voda z polí tak rychle neodplavovala a celkově s vodou lépe hospodařit. Měli bychom si uvědomit, že její dostatek nemusí být vždy samozřejmost a podle toho se k ní chovat.

5 problémů českého zemědělství

Kromě toho mizí z české krajiny hmyz, motýli, ptáci a další živočichové, bez kterých je zemědělství marnou snahou. Dnes je mnoho těchto živočichů v ohrožení a hlavním viníkem je intenzivní zemědělství a hlavně užívání pesticidů. Dle černých odhadů do 100 let hmyz zmizí zcela. Dokážete si představit, jakou katastrofu by to mohlo způsobit?

Chci vyzkoušet eAgronom

2. Nedostatek zemědělské půdy

Hlavním problémem je neustále mizející zemědělská půda. Kdo za to může? Díky tlaku překupníků, průmyslu či soukromých investorů zemědělcům mizí půda pod rukama. Tam, kde dřív bylo krásné pole, nyní stojí nové obchodní centrum. Tam, kde naši předkové pěstovali různé plodiny, jsou dnes velká skladiště a vykřičník pro další generace se každým rokem zvětšuje. Překupníky znáte pravděpodobně všichni. Desítky dopisů doma v poštovní schránce nebo i klepání na dveře a nabídka výhodného odkupu za “skvělou” cenu není pro českého zemědělce žádnou novinkou. Bohužel někdy se někteří pod tíhou různých okolností rozhodnou prodat rodinné bohatství a zemědělská půda nám tak často mizí pod rukama. Rostoucí cena zemědělské půdy tento kolotoč pouze roztáčí a ti, kteří své hospodaření a živobytí mají postavené zejména na dotacích prostě zemědělskou plochu potřebují. Faktem je, že větší pole, znamená více dotací. Pokud vás zajímá, jak se cena české zemědělské půdy vyvinula za posledních několik let, tak si přečtěte náš článek.

plodiny sklizeň zemědělství

3. Omezení dotací

Často panuje mezi zemědělci rozpor ohledně přerozdělování dotací. Evropská unie by ráda po roce 2020 omezila dotace pro velké zemědělské podniky a spíše tyto prostředky ušetřila či je z části přesunula do rukou soukromých zemědělců. Zástupci těch menších a soukromých zemědělců samozřejmě tuto změnu vítají, ale ty velké podniky z ní nadšení nejsou. Pro tuzemsko jsou typické spíše velké farmy a těch by se tato změna významně dotkla. Co je na tomto “nešvaru” pozitivní je, že se malí i velcí zemědělci shodnou, že dotace by měli dostávat jen ti zemědělci, kteří hospodaří tak, že nepoškozují půdu. Rozdělení zemědělců na “velké” a “malé” začíná postrádat význam a z hlediska naší země bychom měli rozlišovat především na ty, kteří hospodaří šetrně a rozumně a na ty, kteří hledají pouze “pohodlnou” cestu k zisku.

Chci vyzkoušet eAgronom

4. Zemědělců ubývá

Těch, co hledají práci v zemědělství, je rok od roku méně a situace se pravděpodobně bude zhoršovat. Nic zatím nenapovídá změně trendu. Dle statistických údajů by během následujících deseti let mohla zmizet až třetina pracovních míst v našem sektoru. Jak tento trend zvrátit? Jednou z možností je podporovat (jak finančně, tak celkově) mladé lidi, aby se tohoto řemesla nevzdávali. Dlouhodobým bojovníkem za mladé zemědělce je česká Asociace mladých agrárníků, ale také Asociace soukromých zemědělců dělá skvělou práci.

mechanizace zemědělství

5. Digitální revoluce

Ani zemědělství se nevyhnulo digitální revoluci. To, co jsme dříve zaznamenávali pomocí tužky a papírum dnes dělá za nás aplikace jako je třeba eAgronom. A Češi patří mezi světovou špičku. Nedostatek pracovníků, problémy s vláhou, nízká výkupní cena, omezení dotací – to vše zemědělce nutí k vyšší efektivitě, která díky digitalizaci v zemědělství nebude nic tak složitého. Pokud zatím vaši farmu vedete starým způsobem, tak zkuste naskočit do rozjetého vlaku, dokud je čas. Vyzkoušejte 14 denní verzi eAgronomu zdarma a následně se rozhodněte, zda se vám jeho použití vyplatí. Vyzkoušení vás nic nestojí kromě chvilky času.