4 největší výzvy zemědělství, se kterými se čeští sedláci musí poprat

Do roku 2050 bude na naší planetě žít přibližně 11,2 miliardy obyvatel. To znamená obrovský nárůst poptávky po základních potravinách. Podle organizace pro výživu a zemědělství FAO OSN se poptávka jen po masu zvýší až o 75 %. Různé zdroje uvádějí, že zemědělská produkce se musí zvýšit ze současných 35 % na 60 %, nebo podle některých scénářů až na 90%. Stavět na tradičních znalostech a metodách nebude stačit k tomu, aby bylo možné čelit výzvám, které nás v budoucnu čekají. Abychom tyto výzvy dokázali překonat, tak i čeští sedláci se budou muset přizpůsobit. Pokud vás zajímá, co nás v budoucnu čeká, tak čtěte dál. V dnešním článku vám představíme 4 výzvy, které české zemědělce v budoucnosti čekají. 

1. Změny klimatu

Emise skleníkových plynů ze zemědělských zdrojů se za posledních 50 let zdvojnásobily a podle dalších prognóz bude toto číslo nadále růst. Emise škodlivých prvků do ovzduší ovlivňují změny klimatu, které se již projevují na většině míst po celém světě. Psali jsme o tom celý článek zde.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zemědělství a klima byly vždy na sobě závislé. Jakákoli změna počasí má přímý dopad na zemědělce a plodiny v celé zemi. Pro optimalizaci výnosů se musí zemědělci rozhodnout před sezónou a během sezóny na základě očekávaného počasí mohou svou strategii jen lehce upravovat. Majitelé zemědělských podniků v Česku silně pociťují změny klimatu již dnes. Přívalové srážky, sucha, povodně nebo nemoci plodin či škůdci. Nebude trvat dlouho a pokud bude současný stav pokračovat, tak se podmínky pro hospodaření ještě zhorší.

Řešením jsou moderní zemědělská řešení, která jsou navržena pro vývoj speciálních monitorovacích systémů, které pomohou zvýšit výnosy plodin a ušetřit práci na statku. Nové zemědělské technologie spoléhají na kombinaci předpovědi počasí s fotkami z dronů nebo bezpilotních lodí a satelitních snímků, které pomáhají lépe předvídat a detekovat škůdce a choroby.

Data zasílaná zemědělci s hodinovou aktualizací umožňují téměř okamžitou reakci na problém nebo na nadcházející hrozbu počasí. Rovněž tyto programy pomáhají zemědělcům použít lépe pesticidy při současném snížení negativních dopadů na životní prostředí a snížení celkových výrobních nákladů.

řízení statku pomocí tabletu

2. Nedostatek pracovníků

Mnoho českých zemědělců má s hledáním pracovníků velký problém. Zaměstnanost v zemědělství soustavně klesá. Poslední výsledky průzkumu z prvního čtvrtletí roku 2019 ukazují, že zaměstnanost je kolem 2 %!  Mezi důvody poklesu zaměstnanosti v zemědělství patří demografické změny, rostoucí účinnost agrárních postupů, ale také nedostatek zájmu mladých lidí o zemědělství.

Přečtěte si celý článek o demografických změnách v zemědělství zde.

3. Drancování půdy a přírody

25 % zemědělské půdy po celém světě je velmi postiženo, dalších 44 % je mírně postiženo. 40 % populace žijících ve venkovských oblastech má velmi omezený přístup k vodě. Zemědělství v jeho intenzivní formě je hlavním viníkem tohoto stavu. Nadměrná eroze půdy způsobená nerozumným střídáním plodin na zemědělských půdách, špatným řízením úhorů a nadměrnou pastvou zvířat – tyto faktory spolu s nerozumným užíváním pesticidů a hnojiv vedou ke ždímání minerálů z půdy, což dále zhoršuje stav životního prostředí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Řešením tohoto problému může být efektivnější řízení statku a plánování plodin s dlouhodobou perspektivou, která předpovídá variabilitu úrodnosti půdy. Mnoho programů pro provozování zemědělského statku, jako je eAgronom, vám umožní předvídat takové změny a dokonce ukázat simulaci minerálního a chemického složení půdy po vysazení konkrétních plodin. Vyzkoušejte eAgronom pro řízení vašeho statku i Vy.

4. Plýtvání s jídlem

Do koše jde 33 – 50 % potravin na světe v celkové hodnotě 1 bilion USD. Plýtvání s potravinami vždy vedlo k rozsáhlým debatám. Zejména v kontextu probíhajících hladomorů a potravinových krizí v rozvojových částech světa je plýtvání s jídlem velký problém, který má několik úrovní.

moderní zemědělství

Plýtvání s vodou

Při výrobě 1 kg hovězího masa se spotřebuje 5 – 10 tun vody. Plýtvání v tomto případě i znamená nadměrnou spotřebu vody pro výrobu masa (zvlášť během sucha, které v posledních letech zažíváme).

Plýtvání s energií

Pro výrobu potravin je kromě velkého množství vody také potřebná elektřina. Pokud plýtváme potravinami, tak v kontextu základních zdrojů plýtváme s vodou a elektřinou a přispíváme ke zhoršování životního prostředí. V mnoha zemích je k výrobě elektrické energie používáno hnědé uhlí, jehož spalování výraznou mírou přispívá ke změně klimatu.

Produkce metanu

Největší produkce metanu pochází z chovu hospodářských zvířat. Z plynu a odpadu, který tato zvířata produkují. Celkově politika s nakládáním nepotřebného odpadu je také ekologicky náročná. Například odpad USA nakupuje Čína. Přeprava těchto produktů se provádí ve špatných podmínkách, přičemž další hnilobou vznikají další škodlivé látky, jako je metan, které se společně s hnojivy a jinými plyny dostává do půdy, řek a moří. Určitě stojí za to zmínit, že metan je 20x škodlivější než oxid uhličitý.

hospodářská zvířata metan

Moderní přístup k zemědělství nás může zachránit

Jedním z možných řešení může být chytré zemědělství. Někdy se moderní zemědělství “skrývá” pod různými názvy jako je například digitální zemědělství, moderní zemědělství, precizní zemědělství či zemědělství 4.0. Všechny tyto nové přístupy k hospodaření spojuje využívání moderních technologií – počítačů a umělé inteligence. Tyto přístroje díky konstantnímu přístupu k internetu mohou sbírat množství cenných dat, díky nimž je naše práce mnohem chytřejší, efektivnější a zároveň náklady na produkci klesají.

Chci vyzkoušet eAgronom

Dle reportu “Towards smart farming” (česky “Směrem k chytrému zemědělství”) z výzkumné společnosti Beecham research se použití chytrých zařízení s přístupem k internetu může zvýšit zemědělskou produkci až o 70 %.

Vyzkoušejte proto nyní eAgronom. V moderním zemědělství je hlavním nástrojem sedláka chytrý telefon, tablet nebo počítač, ve kterém může sledovat celé svoje hospodářství. Na jednom místě uvidíte různé možnosti a dokonce vám program na základě dat doporučí ty nejlepší rozhodnutí, které máte v daný okamžik udělat.