10 chyb, kterých by se zemědělec měl v řízení farmy vyvarovat

Podnikání v zemědělství je podnikání jako jakékoliv jiné. Provoz ziskové zemědělské farmy je bez debat základním stavebním kamenem, bez něhož nelze podnikání dále rozvíjet. Jak toho dosáhnout? Moderní farmáři by určitě měli následovat trendy, vzdělávat se a především se snažit vyvarovat chyb týkající se řízení farmy. Realita je ovšem taková, že mnoho schopných farmářů postrádá základní manažerské dovednosti, a proto jsme sepsali 10 základních problémů, se kterými se mnoho farmářů potýká a rozhodně je lepší se jim vyvarovat.

Za poslední dva roky jsme se potkali s desítkami farmářů osobně po celé Evropě. Strávili jsme s nimi dlouhé hodiny debatováním o jejich potřebách. Bavili jsme se s nimi o jejich problémech a výzvách, kterým každý den čelí. Chtěli jsme zjistit jejich úhel pohledu na řízení zemědělské farmy.

Postupem času jsme si uvědomili, že se určité vzorce chování opakují a farmářům často znesnadňují život. Nejenom, že je vysilují, ale často je stojí nemalé peníze a způsobují každodenní stres.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zjistili jsme, že někteří farmáři postrádají základní návyky pro řízení zemědělské farmy anebo nevyužívají technologie, které by jim je umožňovaly. Navíc jsou často zvyklí na staré způsoby řízení farmy, což jim často znemožňuje rozvoj celého podnikání. 

Hlavním důvodem, proč je zemědělství tak konzervativní podnikatelský segment je fakt, že se zvyky a způsoby řízení farmy předávají z generace na generaci. Zemědělci jsou na své vzorce chování a zavedené zvyky natolik zvyklí, že si často ani nedokážou představit, že by se dané činnosti dali dělat jinak. Realita je ale taková, že spousta věcí lze dělat mnohem lépe, jinak a efektivněji.

Pokud vás toto téma zajímá, tak čtěte dál.

Chyby v podnikání zemědělce

Co může zemědělec dělat špatně v řízení farmy?

 • Sbírá data bez konkrétního cíle
 • Analýza průběhu a výsledku minulých sezón je nedostatečná
 • Chybí mu dlouhodobé plánování
 • Chybí mu strategický plán rozvoje celého podnikání
 • Nemá důvěru v zaměstnance
 • Soustředění na “přežití a denní operativu”, ale ne na rozvoj podnikání
 • Používá staré nástroje
 • Hospodářský výsledek celé farmy je závislý na vnějších okolnostech (počasí, externí pracovníci)

Přečtěte si následujících 10 nejčastějších problémů, které jsme u farmářů objevili a zkuste se jim v řízení vaší farmy vyvarovat.

1. Dostatečně nevyužíváte datovou analýzu konkrétních polí

Nedostatečná analýza denních i historických dat je hlavním důvodem, který vede ke špatným manažerským rozhodnutím.

Sběr dat by vždy měl být s konkrétním cílem. V zemědělství obecně panuje velice špatné povědomí, jak s daty v rámci dlouhodobých strategií pracovat.

Přitom před každou novou sezónou je důležité plánovat množství hnojiv a dalších chemických přípravku určených pro vaše rostliny. Hlavním zdrojem kvalitních dat je historie konkrétních polí. Pokud ji vedete, tak vám poskytne dostatek důležitých informací jako je například:

 • Přehled použitých hnojiv a dalších chemických prostředků u každého pole v minulých sezónách
  Kontrola chemických ukazatelů půdy v závislosti na použitých přípravcích
  Výsledky hospodaření a výnosů za minulé sezóny

Díky tomuto způsobu je vcelku jednoduché se poučit ze svých minulých chyb a v budoucích sezónách být úspěšnější. Přehled každého pole z hlediska jeho produktivity vám poskytne možnost analyzovat, které činnosti ovlivnily sklizeň k lepšímu a také určit ty, které velký vliv neměly a spíše vašemu hospodaření uškodily.

Chci vyzkoušet eAgronom

2. Práce s daty v Excelu už nestačí

Každý jsme s ním před dvaceti lety začínal. Ale doba, kdy Excel stačil je nenávratně pryč. Excel dokáže dobře počítat čísla, vzorce, umí segmentovat informace a všechny vstupy jednoduše upravovat. Hodí se ale pro řízení zemědělské farmy?

Při našich vyjížďkách a návštěvách farmářů jsme si všimli, že zemědělci používají k managementu farmy někdy i šest a více různých excelovských souborů, což je z hlediska managementu všech činností velice neproduktivní. 

S postupně přibývajícími roky na zemědělské farmě počet excelovských tabulek roste. Netvrdíme, že Excel je vysloveně špatný nástroj, ale pro využití jako nástroj pro řízení zemědělské farmy je nedostatečný. Zejména pro řízení větších farem potřebuje manažer podobných tabulek spoustu. A pouhé vyplňování těchto tabulek zabere zemědělci spoustu času.

Dalším častým nešvarem je, že v terénu zemědělec zapisuje informace do bloku a večer je do excelovských tabulek přepíše s chybou nebo na to zapomene úplně.

A navíc, což je asi největší nedostatek, je poměrně složité všechna data vidět z odstupu. Excelu chybí jasné podnikatelské nástroje pro řízení a vytvářet z tabulek podnikatelská rozhodnutí je neefektivní a často i nemožné.

silo zemědělství

3.  Hodiny strávené za volantem jsou zbytečné

Čas strávený přejížděním mezi jednotlivými poli a kanceláří je přímo závislý na jejich počtu. Mnohokrát nastane situace, že je potřeba pole ukázat novému zaměstnanci. Jindy zase je třeba zkontrolovat práce, které na poli už proběhly nebo byly udělány. V dalším bodu se dozvíte, jak tento čas strávený přejížděním ušetřit.

4. Řízení úkolů nemá řád

Zadávání a řízení úkolů je na mnoha farmách velký problém. Jednoduše proto, že ve všech činnostech je zmatek, a i velké zemědělské farmy stále nepoužívají nástroje pro chytré řízení práce, které by zefektivnily následující činnosti:

 • Často chybí seznam úkolů na daný den nebo není dostupný pro všechny zaměstnance farmy.
 • Manažer farmy či agronom se často musí se zaměstnanci scházet osobně.
 • Časté dojíždění na farmu kvůli kontrole provedených činností.
 • Komunikace se zaměstnanci pomocí telefonu a zadávání úkolů skrze tento nástroj

Všechny tyto aktivity zaberou hodně času, a i se díky nim vytváří velké množství chyb. Výsledkem je, že zemědělci často zapomenou něco udělat, nějaký úkol zadají dvakrát, nesoustředí se na svojí práci kvůli telefonnímu hovoru se zaměstnancem, anebo tráví v autě většinu pracovní doby.

Naštěstí moderní doba pokročila a lze nyní dělat stejnou práci i chytřeji a vyhnout se tak většině problémům.

Automatizovaný program pro řízení farmy založený na cloudové technologii je řešením, které vám ušetří čas a náklady na provoz vaší farmy.

5. Boj o přežití kvůli nepředvídatelnosti počasí

Zemědělci často “bojují o přežití” a svým způsobem je to obvyklý druh zemědělské “strategie”, který zemědělci používají místo toho, aby se snažili o kontinuální rozvoj. Samozřejmě – na stabilitě není nic špatného, ale mnoho zemědělců stále věří, že hlavní determinantem jejich úspěchu je vliv vnějších okolností – zejména počasí. Proč tento přístup není nejvhodnější?

Zemědělci řídící farmy tímto způsobem se často soustředí místo na dlouhodobý cíl na vykonávání denní operativy. Manažer řeší denní úkoly bez jasné vize, úplně vynechá analýzu polí, neřeší strategické plánování ani investice do mechanizace. Ve výsledku musí být navíc jejich každodenní snaha posvěcená dobrým počasím…

pole a cena zemědělské půdy

6. Používání starých nástrojů

Tužka a papír jsou pořád nejčastějším nástrojem, který farmáři používají. Proč? Odpověď je často překvapivě jednoduchá – mohou je vzít všude. Když je třeba udělat nějaká poznámka, tak ji zkrátka udělají kdykoliv a kdekoliv a neřeší zbytek starostí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Je to pro většinu farmářů snadné a tvrdí, že kdyby se jim počítač rozbil, tak mají pořád spoustu dat k dispozici v psané formě. Bohužel realita je taková, že i ručně psané poznámky se mohou snadno ztratit a také se ztrácí.

Víme, že tento způsob plánování není pro zemědělce výhodný z jednoho prostého důvodu. Data o hospodářských výsledcích nejsou sbírána v kontextu jednotlivých plodin pěstovaných na celé zemědělské farmě. Zemědělci je mají navíc v různých poznámkových blocích nebo na jednotlivých papírech. Ve výsledku mají farmáři spoustu různých poznámek, souborů, papírů, ze kterých je těžké udělat celkový obrázek toho, co se na farmě ve skutečnosti děje.

Dle zkušeností našich klientů – zemědělců se navíc museli často potýkat s jejich kompletní ztrátou nebo alespoň hledáním.

Kdybychom vám měli dát pouze jednu radu týkající se tužky a papíru, tak vám doporučujeme je raději používat pro luštění křížovek a ušetřený volný čas strávit s rodinou.

7. Plánování bez možnosti flexibilních zásahů?

Častá chyba zemědělských manažerů je nedostatečně dlouhodobé plánování. Většinou zemědělci slepě následují to, co si myslí, že pozitivně ovlivnilo výnosy v minulé sezóně. Místo toho by jim více pomohlo nastavit jasné podnikatelské cíle a plánovat spíše v horizontu několika let. Díky tomuto dlouhodobému plánování by se jim lépe drželo kormidlo, kam podnikatelské cíle jejich zemědělské farmy mají směřovat.

Zemědělské práce je složité predikovat kvůli nestabilitě počasí. Nicméně s jasným podnikatelským cílem mohou manažeři upravovat konkrétní úkoly, až když je okolnosti donutí. Kromě toho nástroje, které využívají pokročilé algoritmy, dokážou dnes vcelku dobře odhadnout, jak budoucnost může vypadat. Máme namysli zejména předpovědi týkající se:

 • Jaké množství hnojiva je potřeba
 • Kdy je nejlepší čas pro sklizeň

Používáním podobných nástrojů farmář získá spoustu flexibility a bude mít méně stresu díky celkově lepší přípravě.

moderní zemědělec s traktorem a chytrou technologií

8. Ví odborní poradci vždy více?

Někteří zemědělci si vůbec nevěří, když musí udělat nějaké strategické rozhodnutí. Celé zemědělství je zvyklé na tzv. domovní prodej a služby různých firem či externích poradců.

Samozřejmě, že vše má své plusy i minusy. Existuje opravdu mnoho zemědělských expertů, kteří dokáží erudovaně posoudit, co je pro farmu dobré. Faktem ale také je, že zemědělci bez programu pro řízení farmy neboj jiného nástroje pro management úkolů a procesů nemají pohled na farmu jako celek, a proto žádají o pomoc další externí odborníky a jsou na jejich službách závislí.

Nicméně kdo by měl být více motivovaný k řízení výdělečné farmy více než její vlastník. Sběr dat a jejich následná analýza by výrazně mohla vylepšit jejich vlastní úsudek a zanalyzovat celkový stav farmy. Investice do vlastních dovedností patří většinou mezi ty nejlepší.

Chci vyzkoušet eAgronom

9. Řízení a kontrola zaměstnanců pomocí “mobilu”

Farmáři často svým zaměstnancům příliš nevěří, protože si myslí, že jsou nedostatečně spolehliví či nekompetentní. V mnoha případech tito pracovníci farem dostávají jenom jednoduché úkoly. Díky eAgronomu mnoho našich zákazníků a manažerů velkých farem, začalo svým zaměstnancům konečně důvěřovat. Proč?

Mají totiž okamžitý přehled o jejich činnostech a přechod na eAgronom pro ně nebyl složitý. Rozdali svým zaměstnancům telefony s nainstalovanou mobilní aplikací eAgronom a začali je používat. V mnoha případech – po počátečním ostychu, kdy někteří zaměstnanci mobilní aplikaci viděli poprvé, začalo vše fungovat. Pracovníci viděli své úkoly v mobilu a manažer zase mohl jednoduše kontrolovat, zda pracovník udělal vše, co v daný den měl udělat.

Hlavní výhoda eAgronomu pro manažery zemědělských farem?

Nemusí se zaměstnanci potkávat osobně nebo s nimi vést zdlouhavé denní hovory po telefonu jen proto, aby jim rozdali úkoly.

Jednoduše mohou kontrolovat průběh plnění úkolů v programu eAgronom. V mnoha případech to ušetří zejména čas strávený jízdou na samotná pole a také se ušetří mnoho otázek ze strany pracovníků farem, kterým manažeři často čelí. Ve výsledku se ušetřený čas může používat na rozvoj celého podnikání.

10. Pokrok nelze zastavit a bez investic to nejde

Investice v zemědělském sektoru neznamenají pouze nákup nových strojů i když ty jsou samozřejmě jednou z nejdůležitějších a největších investic pro každého zemědělce.

Naše planeta v posledních letech čelí velkým výzvám. Měnící se vzorce počasí, růst populace a s ním související poptávka po neustále rostoucí produkci jídla a zároveň snižující se zájem o práci v zemědělském sektoru, jsou jen ty nejvýznamnější výzvy, které naše životy již ovlivňují a zemědělství jako takové se jim musí přizpůsobit.

Dříve nebo později bude muset na změny přistoupit každý zemědělec, aby zlepšil procesy na jeho farmě. V brzké budoucnosti se bude experimentovat s:

 • Novými odrůdami, technikami a celkově technikami zlepšující ukazatele půdy
 • Použitím nových prostředků na ochranu rostlin
 • Investicemi do nových technologií
 • Inovativními nástroji
 • Automatizací činností pomocí robotizace
 • Investicemi do znalosti a celkového řízení farmy

Jak změnit negativní zvyky na pozitivní

Uvědomit si a určit vlastní chyby je polovina úspěchu. Nicméně nadále bude ve vzduchu viset otázka, co s nimi. Dobrou zprávou je, že moderní řešení pro řízení farmy už existují a dokážou řešit všechny výše zmíněné problémy. Některé z nich jsou zdarma a jiné zase placené a každý z vás se musí sám rozhodnout, co je pro vás to nejlepší řešení pro zlepšení efektivity celé farmy.

Chci vyzkoušet eAgronom